Bílá nemoc – rozbor knihy (4)

 

   Kniha: Bílá nemoc

   Spisovatel(ka): Karel Čapek

   Přidal(a): Andrea

 

 

Téma díla – poukázat na nesmyslnost války, dílo varuje před fašismem, který v době vydání díla (1937) ještě nepropukl v plné podobě, dílo je nadčasové, upozornění na podceňované nebezpečí fašismu a davové jednání, boj lidstva s bílou nemocí je jako boj dr. Galéna proti zbrojení a válce (tedy boj demokracie proti diktatuře)

 

Časoprostor

– kdy se děj odehrává – není jasně stanoveno, lze usoudit, že 20. až 30. léta

– kde se děj odehrává – neurčená fiktivní země v Evropě, stát vydělává  válčením s okolními zeměmi, vyrábí se tu hlavně zbraně, národ je zfanatizovaný

– neurčeností místa a doby se dílo stává nadčasovým

 

Kompoziční výstavba – chronologická kompozice, 3 dějství (1. jednání – Dvorní rada, 2. jednání – Baron Krüg, 3. jednání  – Maršál), 14 obrazů, předmluva (autor seznamuje s důvodem napsání díla)

Literární druh – drama

Forma – próza

Žánr – tragická divadelní hra (činohra)

 

Osoba vypravěče (lyrický subjekt) – vypravěč není, dialogy, scénické poznámky

Forma – er-forma

 

Postavy a jejich charakteristika 

Dr. Galén – zásadový člověk, lékař, k nemocným laskavý, objevil lék proti bílé nemoci, léčil chudé lidi, chtěl mír (pacifista = odmítá násilí), naivní, pro některé až směšný, odvážný (porušuje Hippokratovu přísahu, když odmítá léčit bohaté)

Maršál –  vůdce národa, fanatik, chce vyhrát ve válce, krutý, diktátor

Dvorní rada – vedoucí kliniky, na které zkouší dr. Galén lék proti bílé nemoci

Baron Krüg – majitel továrny na výrobu zbraní, plní rozkazy, onemocní, spáchá sebevraždu

Doktor Sigélius – nechá Galéna léčit ve své nemocnici

typy promluv – dialogy, monology

 

Jazykové prostředky – spisovná čeština

jazyk autora – ve scénických poznámkách

Čapek mistrně ovládal český jazyk, jazyk postav je velmi bohatý, často užívá metafory, obrazná pojmenování, výzvy

 

řeč postav – dialogy

archaismy (slovesa končí na – ti, zříti, hlučící zástup)

odborný (malomocenství, kommoce, sledovati rychlou reparaci změn)

latina (názvy nemocí)

anglické a německé fráze z válčení, z válečné taktiky a zbrojního průmyslu

doktor Galén mluví tiše velmi kultivovaným jazykem, je uctivý, slušný

maršál užívá strohé věty, rozkazy, hovoří povýšeně

lidé v davu používají i vulgarismy (vstávej, potvoro)

výjimečnost jazyka- v promluvách často krátké věty, zvolací věty, výzvy

 

Literárně- historický kontext    

zasazení díla do kontextu české /světové literatury

příslušnost autora ke generaci, směru – demokratický proud v meziválečné literatuře

autor – život – 1890 – 1938 (meziválečná doba), narodil se v Malých Svatoňovicích v rodině lékaře, měl bratra Josefa (malíř) a sestru Helenu, vystudoval filozofii, ve své vile na Vinohradech pořádal tzv. Pátky = schůzky elity národa (chodil sem prezident Masaryk – byli přátelé), celý život byl demokrat a humanista, varoval před fašismem

-spisovatel, novinář, dramatik, kritik, překladatel, prozaik, vystupoval proti fašismu, obhajoval prvorepublikovou demokracii, odmítl emigrovat do Anglie, pracoval v redakci Národních listů a v Lidových novinách, dramaturg a režisér ve Vinohradském divadle

 – zasazení díla do další tvorby – další protiválečná díla jsou Válka s Mloky a Matka

 

Další díla –

díla, v nichž varuje před přetechnizováním světa: R.U.R.,  Krakatit, Věc Makropulos

trilogie: Hordubal, Obyčejný život, Povětroň

divadelní hry: Loupežník, Ze života hmyzu

pro děti: Devatero pohádek, Dášenka, s bratrem napsal Povídání o pejskovi a kočičce

povídkové soubory: Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy, Trapné povídky

vydal myšlenky prezidenta v díle Hovory s TGM

cestopisy: Anglické listy, Výlet do Španěl, Italské listy

novinářské prózy: Krakonošova zahrada

 

Další autoři – díla

Karel Poláček -Bylo nás pět, Muži v ofsajdu, Okresní město, Vyprodáno

Eduard Bass -Klapzubova jedenáctka, Cirkus Humberto

Vladislav Vančura – Rozmarné léto, Obrazy z dějin národa českého, Pekař Jan Marhoul, Markéta Lazarová, Kubula a Kuba Kubikula

Jaroslav Hašek – Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války, Můj obchod se psy

 

 


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!