Bílá nemoc – rozbor knihy (4)

 

   Kniha: Bílá nemoc

   Spisovatel(ka): Karel Čapek

   Přidal(a): Edgar

 

Symbolika: nemoc = fašismus, bílá = čistota

Druh: drama

Žánr: tragédie

 

Charakteristika:

 • kompoziční výstavba: chronologický postup, předmluva + 3 akty (14 obrazů)
 • typy promluv: dialogy
 • jazykové prostředky: spisovná čeština, anglické, německé a francouzské fráze (vědci), (latina – název nemoci), občas nářečí, nedokončené výpovědi
 • vypravěč: er-forma
 • tropy: metafora, metonymie (to je ovšem nesmírná drzost žádat něco takového od kliniky Lilienthalovi)
 • funkční styl: umělecký a prostě sdělovací
 • slohový postup: vyprávěcí, popisný, úvahový
 • téma: válka, fanatismus, nemoc

 

Postavy:

 • Galen – řeckého původu
 • dvorní rada – prof. dr. Sigelius
 • první asistent
 • druhý asistent
 • -4. profesor
 • maršál
 • pobočník
 • generál
 • ministr zdravotnictví
 • jiný pán
 • úřední pán
 • sestra
 • novinář
 • jiný novinář
 • -3. malomocný
 • otec
 • matka
 • dcera
 • syn
 • baron krüg
 • maršálova dcera
 • mladý Krüg
 • ministr propagandy
 • jeden ze zástupu
 • davy

 

Děj:

 • jednání první

Mezi chudými vrsmami mezi 40-50 lety se objevu tzv. Bíla nemoc (jinak Čengova nemoc nebo Morgus Tshengi) která se projevuje zprvu bílou skvrnou a později postižený člověk umírá. Samotného Dvorního radu nemoc nějak příliš nezajímá hovoří s novinářem bez většího zájmu a co se týče léčby radí pouze masti proti zápachu a majetnějším morfium. Do jeho kanceláře přichází doktor Galen s tím že nejspíše našel lék na Bílou nemoc a rád by to vyzkoušel v jeho laboratoři. Dvorní rada ho zprvu odbývá ale změní názor když zjistí že dr. Gallen je nejlepší žák jeho tchána dr. Lilienthala (ten mu říkal dr. Dětina) a chce mu povolit přístup na kliniku, ale rozčílí ho že si Galen chce nechat tajemství léku pro sebe i přes to ho pouští na pokoj 13 kde jsou neplatící pacienti. Doktor Galen je úspěšně léčí. Na jeho úspěchu se chtějí přiživit 1. asistent a dvorní rada. V jeden významný den kdy mají na klinice návštěvu různýh hodnostářů dokonce i maršála hlavní rada oznámí novinářům že klinika našla lék na bílou nemoc. Do tohoto se vloží doktor Galen s tím že lék je jeho a že nebude léčit nikoho bohatého doku neskončí války. Dvorní rada pohoršený a Galena vyhazuje z kliniky.

 • jednání druhé

Doktor Galén úspěsně léčí chudé. Bílou nemoc ale dostává i baron Krüg majitel továrny se zbraněmi. Doktor Galén ho odmítá léčit dokud nepřistoupí na jeho podmínku aby uzavřel továrnu a zařídil tak mír. Maršál navštíví barona a zajímá se o to jak pokračuje výroba je spokojen ale zjišťuje že jeho přítel baron má bílou nemoc a Galén ho odmítl léčit. Maršál si tedy zavolá Galéna a snažil se ho přesvědčit aby léčil barona. Nakonec mu ale někdo telefonicky sdělí že se baron Krüg ze strachu zastřelil.

 • jednání třetí

Odehrává se už během války. Starší lidé se bouří skrz strach z malomocenství. A mladí jásají z války. Maršál ale během jednoho projevu zjišťuje, že sám má bílou nemoc a přicházejí špatné zprávy z války. Dcera a mladý Krüg mu radí ať raději uzavře mír a zavolá Galena. On zprvu odmítá poté se ale uvolí. Doktor Galén tedy jede k maršálovi. Když ho dav kolem nabádá (hl. postava syn) aby taky skandoval ať žije válka, doktor je proti, že prý chce mír. Dav ho tedy ušlape a ampulky s lékem zničí

 

Charakteristika postav:

 • Galén – velmi chytrý a uvědomělý muž, který si je vědom svých cílů. Skrz hrůzy které viděl za války jim chtěl mermomocí zamezit. Působil na mě jako hodný a obětavý pán kterému záleží na dobru ostatních více než na svém vlastním.
 • maršál – opravdu záporná postava, zbabělec. Postava anatizuje lidi pro svou vlastní potřebu samozřejmě statečný jen do doby než sám dostává bílou nemoc a zbývá mu jen 6 týdnů života. Pro svoje vlastní cíle byl schopen bezcitně přejít i smrt svého přítele, které mohl zamezit. Je až zvláštní jak moc lidé věří režimu (viz otec, později zfanatizovaný syn, dav). Zdálo se mi chvílemi že maršál je až přesvědčený o tom že koná dobrou věc v zájmu svého národa a že je božím poslem. I on se stal loutkou své vlastní hry na kterou nakonec doplatil.
 • dvorní rada – vychytralý muž snažící se přiživit na všem na čem může. Tváří se zprvu jako všemocný člověk že rozhoduje úplně o všem ale při návštěvě maršála se ukázalo že by nebyl nikým bez podlízavosti.
 • první asistent – nečestný člověk toužící zbohatnout i za cenu lidských životů. Podpořil ho v tom dokonce i sám dvorní rada.
 • druhý asistent – počestný člověk zklamaný z moci peněz (jeho matku nechtěli přijmout na léčení zatímco vysoko postavenýho ano)
 • otec – zaujatý s velkým vztahem k režimu podporoval cokoliv se týkalo vlády

 

Místo: smyšlené (místo není nijak blíže určeno)

Čas: autorova současnost (fašismus měl v té době velký rozmach, byl hrozba)

 

Myšlenka díla:

 • snaha upozornit na nebezpečí fašismu
 • na nebezpečí války
 • utopistické myšlenky celosvětového míru
 • bezohlednost lidí (staří nemocní x mladí chtějí válku)
 • při hlubším zamyšlení můžeme najít podobnost velká země (německo) rozpoutá válku a bojuje proti malé zemi (československo 1918-1938 (pak 1945-1992)
 • paradox: galén bojoval pro dobro lidí a nakonec byl jimi ušlapán

 

Zařazení díla:

 • literatura 1. poloviny 20. století (česká meziválečná literatura)
 • demokratický proud: důraz kladen na poznávací (noetickou) stránku díla, členění literatury, vznik nových uměleckých proudů

 

Karel Čapek

 • * 9. 1. 1890
 • † 12. 1938
 • * Malé Svatoňovice
 • z rodiny lékaře
 • studoval filosofii na UK v Praze, v Berlíně a v Paříži
 • spisovatel, novinář, politik
 • próza, drama, fejetony…
 • bratr Josef a sestra Helena (podle ní i Helena Gloryová -> Helena robotka)
 • hodně cestoval (psal fejetony)
 • spolupracoval s T.G.Masarykem
 • poznamenán 1. sv. válkou 1914 mu bylo 24 (nebyl odveden na frontu) působily na něho hrozivé zprávy z novin oznamující sta tisíce mrtvých, stroze píšící o smrti a hrůze války
 • válka využívala nejmodernější techniku k zabíjení (to vyvolalo pocit nedůvěry z moderní techniky)
 • od války trpěl poruchou míšních nervů, lékaři mu nedávali šanci na dlouhé dožití (vážil si lidského života)
 • 1938 navržen na Nobelovu cenu za literaturu
 • tvorba v rozmezí 20 let – mezi světovými válkami
 • první prózy vydal společně se starším Josefem a poslední román těsně před smrtí 1938
 • patří k nejčtenějším autorům v Česku
 • † na zápal plic – NC se nedočkal
 • po roce 1948 tvorba zakázána

 

Další díla:

 • Věc Makropulus
 • Továrna na Absolutno
 • Italské listy, Anglické listy (fejetony)
 • Krakatit (román)
 • Válka s Mloky
 • U.R.

 

Autorova doba:

 • Historie
  • století – století techniky (tv, vlaky, auta, rádio,….) člověk se stává na technice závislý
  • R-U vládl František Josef I.
  • atentát na nástupníka Rakousko-uherského trůnu Ferdinanda dEste 28. 6. 1914 v srbsku
  • světová 28. 7. 1914 (RU vyhlásilo válku Srbsku
  • zákopová válka
  • poprvé užity bojové plyny
  • poprvé užity tanky (na řece Somě)
  • konec války 11. 11. 1918
  • u nás se nebojovalo
  • RU prohrálo
  • Versailleska mírová smlouva 28. 6. 1919 (omezovala hlavně německo)
  • rozpad RU
  • vznik ČSR
  • první prezident T.G.Masaryk
  • růst hospodářství (lehký průmysl)
  • rozvoj kultury
 • Literatura
  • hlavně téma 1. světové války
  • legionářská literatura, expresionismus, pragmatismus
  • nový směr civilismus
  • v této době se objevuje generace buřičů – vystupují proti morálním normám a pohodlnosti společnosti, patří sem: K. Tomann, S. K. Neumann, F Šrámek, F. Gellner, V. Dyk

 

Současníci:

 • Josef Čapek – Básně z koncentračního tábora
 • Jiří Voskovec a Jan Werich – Osvobozené divadlo
 • Jarmila Glazarová – Vlčí jáma
 • Karel Poláček – Bylo nás pět
 • Eduard Bass – Klapzubova jedenáctka, Lidé z maringotek, Cirkus Humberto
 • Ivan Olbracht – Nikola Šuhaj loupežník

 

Interpretace:

 • operní ztvárnění
 • zfilmováno Hugo Hass hlavní role i režie
 • divadelní hry


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!