Bílá nemoc – rozbor knihy (6)

 

   Kniha: Bílá nemoc

   Spisovatel(ka): Karel Čapek

   Přidal(a): klarka.divoka

 

Literární druh: Drama (protifašistické a protiválečné drama o 3 jednáních)

Literární žánr: tragédie

 

Znaky žánru:

 • tragédie se skládá z monologů a dialogů jednotlivých postav, napětí, dramatický konflikt, smutný konec
 • tento žánr vznikl za inspirace v antické mytolgii a historii
 • častým námětem tragédie byl nerovný a neřešitelný konflikt hlavního hrdiny, který se dostává do střetu s něčím, co je silnější než on sám

 

Téma:

 • Hra konkrétně reaguje na hrozbu války a varuje před nastolením a nadvládou fašismu a s ním spojeným ,,vylidšťováním,, nenávistí. Reaguje a varuje před nebezpečím, které pro Evropu znamená Hitlerovo Německo.
 • Autor se snaží donutit čtenáře, aby se zamyslel nad sebou a kladl si otázky, které jsou pro něj důležité.
 • dílo má ukázat i na to, že jeden člověk nezmůže nic proti (zfanatizovanému davu lidí.
 • lze zabránit válce? Jak ukončit válku? Jsou to hrdinové a co padlí? Co s válkou bez vůdce?
 • hlavním tématem je epidemie bílé nemoci, na kterou se nedaří najít lék. Není však skutečnou tělesnou nemocí, ale symbolicky znázorňuje nakaženou mysl

 

Časoprostor:

 • fiktivní čas, zřejmě 20. století na fiktivním místě v Evropě
 • narážky na současné poměry před 2. světovou válkou – Německo
 • nemohl říct, že je to Německo, to tehdy protestovalo proti hře

 

Kompozice:

 • drama o 3 dějstvích, 14 obrazech, chronologická, popis psán kurzívou
 • zápletky, tragický konec
 • tříaktová divadelní hra se čtrnácti obrazy a prvky tragédie. Jedná se o moderní drama, tzn. Že nedodržuje pravidlo tří jednot. Hlavní dějová linie postupuje chronologicky, paralelně s ní jsou řazeny dialogy nemocných a obrazy, ve kterých vystupují otec s matkou a dětmi.

 

Umělecký směr/ období:

 • demokratický proud české literatury v 20.-30. letech 20. století
 • meziválečná literatura

 

Znaky uměleckého směru/ období:

 • demokratický proud meziválečné české prózy,
 • atmosféra doby 1. svět. Války, velká říjnová socialistická revoluce v Rusku, rozpad R-U říše, založení ČSR, světová hospodářská krize, nástup fašismu
 • 2. světová válka, autoři demokratického proudu byli tzv. Pragmatisté
 • pragmatismus = filosofický směr 20. století vznik v  USA,  = univerzální pravda neexistuje, je tolik pravd, úhly ze kterých se na pravdu díváme, pravdivé je to co je užitečné
 • všichni autoři přispívali do Lidových novin, kde se shromažďovala demokratická inteligence, názorově blízcí s T. G. Masarykem

 

Další autoři ze stejného směru/období a jejich dílo:

 • Karel Poláček
  • Bylo nás pět (próza)
  • Dům na předměstí (lit. Druh- próza, žánr- satirický román)
 • Eduard Bass
  • Cirkus Humberto (lit. Druh-próza, žánr-román)
  • Klabzubova jedenáctka (lit. druh-próza, žánr- humoristický román)
 • Karel Čapek
  • RUR (lit. Druh- drama, žánr- sci-fi)
  • Válka s mloky (lit. Druh- próza, žánr- satirický vědeckofantastický román)
  • Dášenka čili život štěněte (lit. Druh- próza, žánr- pohádka)
  • Devatero pohádek (lit. Druh- próza, žánr- pohádka)
  • Krakatit (lit. Druh- próza, žánr- utopický román)

 

Vypravěč: v dramatu se neurčuje

 

Postavy a jejich charakteristika:

 • Dr.Galén – lékař chudých, který bojevil lék na bílou nemoc, má sen o míru a tak léčí pouze chudé (ti za válku totiž nemohou), přezdívaný jako doktor Dětina, stojí mezi svou lékařskou přísahou a touhou po míru, stojí si za svým cílem, občas trošku naivní
 • Maršál – vynikající vůdce svého národa, představuje diktátora Adolfa Hitlera, vítězství ve válce má pro něj nejvyšší hodnotu, o míru nechce ani slyše
 • Dvorní rada – profesor doktor Sigelius, vedoucí Lilienthalovy kliniky, na které Galén zkouší svůj lék, vypočítavý a nejraději by si Galénův lék přivlastnil
 • Baron Krug – ředitel na výrobu zbraní a válečných prostředků, žádá Maršála o zastavení války, kterou rozpoutal, vydělává na válce, po nakažení chorobou se sám zastřelí
 • Otec, matka, syn – bezejmenná rodina, otec pracuje v továrně barona Kruga, doma čtou noviny o chorobě, matka onemocní bílou nemocí, rodina se společně vydává do Lilienthalovy kliniky aby Galén matku vyléčil
 • Bílá nemoc – Čengova nemoc, bílé necitlivé skvrny, dochází k odpadávání masa, odporně zapáchá, mají ji lidé nad 50 let, lék zná pouze doktor Galén, který léčí jen chudé

 

Charakteristika jazykových prostředků:

 • dialogy, monology, častá oslovování, bohatý slovní jazyk, metafory, nářečí, řečnické otázky

 

Charakteristika uměleckých prostředků:

 • paralelní uspořádání – více příběhů se odehrává současně
 • epika – popisuje skutečnosti
 • drama – forma scénáře, dialogy a monology
 • chronologický postup – příběhy jsou za sebou, uváděny od nejstarších po nejmladší
 • metafory

 

Znaky uměleckého směru/ období v textu:

 • všestranný pohled na společnost
 • místo revoluce chtějí reformy
 • humanisté- zájem o obyčejný každodenní život člověka
 • člověk má mít možnost se rozvíjet
 •  vystupování proti fašismu
 •  politika
 • pravdivé je to co je osvědčeno praxí (pragmatisté)


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!