Chrám matky Boží v Paříži – rozbor knihy

 

  Rozbor knihy Chrám matky Boží v Paříži

   Spisovatel(ka): Victor Hugo

   Přidal(a): neumim22

 

Rozbor knihy: Chrám matky Boží v Paříži

Téma:

  • Tématem je tragická láska, závist, ale také třeba štěstí některých postav.

 

Motiv:

  • Motivem může být např. Pomoc Quasimodovi na pranýři nebo pokus o unesení Esmeraldy.

 

Časoprostor:

  • Dílo se odehrává v 15. století ve středověké Paříži.

 

Kompoziční výstavba:

  • Dílo je psáno chronologicky s občasným retrospektivním příběhem.

 

Literární druh a žánr:

  • Literárním druhem je epika a žánrem je román (v tomto případě vrcholný román období romantismu).

 

Vypravěč:

  • vypravěč detailně popisuje kulturu tehdejší doby např. chrám matky boží. Zasahuje velmi často do díla. 

 

Vyprávěcí způsoby:

  • V díle je použita er-forma vypravěče.

 

Typy promluv:

  • Postavy používají velmi převážně dialogy a dílo se odlišuje také obrovským počtem přímých řečí.

 

Jazykové prostředky:

  • spisovný jazyk, slova archaická (pranýř, galeje). Autor v díle rozlišuje mluvu podle vrstvového postavení. 
  • Dílo řadíme do období romantismu, protože je zde např. Netypický hrdina s tragickým koncem.


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!