Cizinec – rozbor knihy a čtenářský deník

Kniha: Cizinec

Autor: Albert Camus

Přidal(a): Danula

Více rozborů na Rozbor-dila.cz (Zasláno na Studijni-svet.cz)

 

jméno:  Daniela Wagnerová

 

Dílo:

 

Cizinec
Autor, popř. překladatel; nakladatelství:

 

Albert Camus, překl. z franc. Miloslav Žilina; nakladatelství Gallimard, Paříž 1963

-nakl. Odeon 4709. Publikace, Praha 1988

Literární druh:

 

Próza
Literární žánr:

 

Filozofický román (novela)
Zasazení díla do kontextu doby
a)    Doba vzniku (období, literární směr):

 

Světová literatura 2.pol. 20. stol -Existencionalismus
b)   Okolnosti vzniku:

 

Camus psal román na počátku 40. Let zároveň s esejem Mýtus o Sysifovi, který bývá pokládán za filozofický ekvivalent Cizince. Prostředí, ve kterém se román odehrává, je přímo inspirován reáliemi Alžíru, kde se Camus narodil. Zdrojem zobrazení soudního přelíčení s Mersaultem mohla být autorovi i osobní zkušenost, neboť v období, kdy pracoval jako novinář, se zabýval také soudním zpravodajstvím.
Zasazení díla do širšího kontextu autorovy tvorby: V Cizinci se Camus pokusil prostřednictvím vyprávění ilustrovat základní myšlenky svého pojetí existencialistické filozofie. Jde o jedno z nejznámějších a nejdiskutovanějších děl literatury 20. stol. Camus zde navázal na díla F. Kafky a F. M. Dostojevského.
Výstavba literárního díla
a) Tematický plán
             Téma díla: Odvaha člověka, který je bez jakéhokoli hrdinství ochoten zemřít pro pravdu
             Doba a místo děje:

 

Alžírsko, 1. polovina 20. století
             Charakteristika hlavních postav:

 

Mersault- hlavní postava a vypravěč, mladá úředník, je cizinec ve společnosti=vybočuje z běžných společenských konvencí, je nezúčastněný, smrt je pro něj jedinou jistotou

Raymond Sintese-soused, pasák- pochybný charakter, agresivní, má problémy s partou Arabů

Marie Cardonová– písařka, milenka toužící po Mersaultově lásce, kterou nenalézá

Céleste– hostinský

Salamano– starý soused se psem

             Důležité motivy: -Chování společnosti k jedinci, který je odlišný, neschopnost společnosti takového člověka přijmout

-absurdnost světa- soudní proces apod.

-úvahy o smyslu života

-mravní atmosféra světa

-kritika a analýza vztahů mezi lidmi

-pocity životní nejistoty

c)    Kompoziční plán:

 

-chronologická( občas si vzpomene na minulost)

-2 části – dějová (6 kapitol) a úvahová (5 kapitol)=>autoreflexe (vnitřní komunikace se sebou samým- ve vězení)

d)   Jazykový plán:

 

-spisovná čeština

krátké věty- gradace, zhušťují děj

nerozvinuté věty- suchý, informační dojem

-ich- forma

– přímá řeč

– nepřímá řeč (maminka řekla, že …)

Inspirace pro další autory a literární díla:

 

Václav Černý- První a druhý sešit o existencionalismu (1948, 1992)

Raná tvorba B. Hrabala- Kain pod titulem Ostře sledované vlaky

Filmové či divadelní adaptace: Film Cizinec (1967)- režie Luchino Visconti
Celkový dojem a vlastní hodnocení:

 

 

Dílo se mi četlo dobře, bylo protknuté úvahami, nad kterými se člověk zamyslí.  V budoucnu se chystám přečíst si takto zaměřené knihy.

Podvojný deník

Výpisek (alespoň 4): Komentář:
Přesto jsem odpověděl, že do jisté míry jsem odvykl zpytovat vlastní pocity a že bych mu těžko mohl o té věci něco sdělit. Jistěže jsem měl maminku opravdu rád, ale to nic neznamená. Všechny zdravé bytosti si víceméně přejí smrt těch, které milují.
Konečně soudce vstal, jako by mi dával najevo, že výslech je u konce. Jen se mě ještě zeptal tím trochu rozmrzelým tonem, jestli svého činu lituji. Zamyslel jsem se a řekl, že nepociťuji ani tak opravdovou lítost, že mi to spíš jde na nervy. Měl jsem dojem, že mi nerozumí.  

 

Jak mi mohlo ujít, že nic není důležitější než hrdelní trest a že je to pro muže vlastně jediná skutečně zajímavá věc. Kdybych z téhle věznice náhodou vyvázl, šel bych se podívat na každou popravu.  

 

Ale sebou si jistý jsem, a vším jsem si jistý, jsem si jistý svým životem i tou smrtí, která už dlouho čekat nebude. To se rozumí, mám jen tohle. Ale aspoň tu jistotu držím v rukou stejně pevně, jako ona drží mě. Měl jsem pravdu a mám pravdu, pokaždé mám pravdu.

 

 


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!