Cizinec – Albert Camus

 

   Otázka: Cizinec – Albert Camus

   Předmět: ČJL – rozbor knihy

   Zaslal(a): Martas

 

 

Literární druh – EPIKA

Hlavní znaky literárního druhu – VYPRAVUJE PŘÍBĚH ČI DĚJ, MÁ 2 SLOŽKY: VYPRAVĚČ A PROMLUVY JEDNOTLIVÝCH POSTAV

Upřesnit literární útvar – PRÓZA. FILOZOFICKÝ ABSURDNÍ ROMÁN (beletrie)

 

Postavy

– MERSAULT hlavní hrdina, bezcitný, lidem se odcizuje, je cizincem ve společnosti , odmítá problémy cizích lidí, je smířen se smrtí, necítí potřebu vyznat lásku, nezajímá ho kariera, nehledá přátele, necítí lítost, od ostatních se liší, vždy zůstává černou ovcí, má velmi   silný vztah k přírodě, je bez hrdinství ochoten zemřít pro pravdu
– RAYMOND MERSAULTŮV přítel, má konflikty se zákonem
– SALAMAN MERSAULTŮV soused, který bije svého psa, až po jeho ztrátě si uvědomí, co pro něho znamenal
– MARIE MERSAULTOVA přítelkyně

 

Kompozice díla – CHRONOLOGICKY

Charakterizuj jazykovou stránku – slovní zásobu, obrazná pojmenování atd.

  • Dílo je psáno chladně. CAMUSŮV charakter ukazuje povahu vypravěče. Částečně se ztotožňuje s hlavním hrdinou odcizení od okolního světa. Dílo je psáno spisovným jazykem. Používá se přímá řeč osob.

 

V ukázce

Orientačně zasaď dílo do tvorby autora – 1942 ODEHRÁVÁ SE V ALŽÍRSKU

Autora zasaď do kontextu literatury příslušného období – 1913 – 1960 FRANCOUZSKÝ SPISOVATEL A PUBLICISTA. JEDEN S PŘEDSTAVITELŮ EXISTENCIONALISMU.

Posuď aktuálnost vyznění – MYSLÍM ŽE V TETO DOBĚ MŮŽE BÝT NĚKDO EXISTENCIONALISTA ALE ŽÁDNÉHO NEZNÁM. ALE ASI KAŽDÉMU ČLOVĚKU JE NĚCO TROCHU JEDNO.

Identifikuj kulturní a historické souvislosti – DÍLO VZNIKLO KE KONCI 2. SV. ALE NEMÁ S VÁLKOU NIC SPOLEČNÉ JE TO Z NOVÉHO ZAČÍNAJÍCÍHO SMĚRU EXISTENCIONALISMU,

Popiš atmosféru textu a čím tě oslovil – TOTO DÍLO ME VŮBEC NEOSLOVILO CHVÍLEMI JSEM BYL I NAŠTVANÝ A NECHÁPAL SEM JAK MU MŮŽOU RŮZNÉ VĚCI BÝT JEDNO A JAK MŮŽE NAPŘÍKLAD S KLIDEM ODPOVĚDĚT ŽE JE VINEN

 

Postup

Směr – EXISTENCIONALISMUS

Autor – ALBERT CAMUS [KAMÍ] – ODMÍTAL BÝT POKLÁDÁN ZA FILOZOFA A EXISTENCIONALISTU

Dílo -CIZINEC – FILOZOFICKÝ ABSURDNÍ ROMÁN

Hlavní myšlenka – AUTOROVÝM HLAVNÍM ZÁMĚREM BYLO NAZNAČIT SMYSL ŽIVOTA, NESPRAVEDLIVÉ LIDSKÉ VZTAHY, OBAVY,   ÚZKOST A OSAMĚLOST.

Další autoři – SAMUEL BECKETT – ČEKÁNÍ NA GODOTA, JEAN PAUL SARTRE – ZEĎ


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!