Egypt – maturitní otázka z dějepisu

 

   Otázka: Egypt

   Předmět: Dějepis

   Zaslal(a): Heidi

 

 

Egypt

 • tvoří uzavřené území po obou březích Nilu ( 5. tisíciletí-15.st.př.n.l)
 • probíhalo za vlády 31 dynastií faraonů

 

Rozdělení vývojových období:

 1. Předdynastické období
 2. Stará říše
 3. Střední říše
 4. Nová říše

 

 • egyptský panovník faraon-vydával se za syna boha Hora a vyžadoval božskou úctu
 • Egypťané věřili, že duše žije po smrti

 

ARCHITEKTURA

Předdynastické období

pro faraona a významné osobnosti-podzemní hroby-Hrobka faraona Meni

příbytky nižších vrstev se nedochovaly-byly z hlíny a dřeva

 

Stará říše

2 typy:

 • Mastavby-komplex budov, kde sídlili kněží
 • Pyramidy-monumentální hrobky faraonů
  • stupňovitá-bylo více stupňů nad sebou-schody, po kterých faraon vystoupá do posmrtného života-budování složitých zabezpečovacích zařízení
   • Džoserova pyramida u Sakkáry
  • zkosená
   • Snofrevova pyramida u Dášuru
  • pravidelná
   • pravidelné jehlany
   • U Gízy-Cheopsova, Mykerinova

 

Nová říše

 • pyramidy nahrazeny skalními hroby-komplex chrámů, které vytvářeli skalní města
 • k chrámům vedla alej sfing=lidská hlava a zvířecí tělo
 • k nejznámější patří Tutanchamonova hrobka v Údolí králů

 

SOCHAŘSTVÍ

a) volné sochy-faraonů-Džoserova

hodnostářů-Rahotepova

busta královny Nefertiti

posmrtné masky-většinou ze zlata

Tutanchamonova pohřební maska

b) reliéfní stély = kamenné náhrobky s reliéfním zobrazením zemřelého-v předsíních hrobek

 

MALÍŘSTVÍ

byl stanoven přísný kánon-hlava a končetiny zobrazovány z profilu

-oko a tělo zepředu

náměty: náboženské motivy, faraonovy činy, ornamenty

písmo: hieroglyfy (hlavně kněží)

démotické (lidové)

-psalo se na papyrus-z rákosu

-objevitel tohoto písma byl Champollion-francouz

 

UMĚNÍ

truhlářství-základní formy nábytku (sedačky, stoličky,…)

hrnčířství-zdobena barevnou polevou

textil-tkalcovské stavy

 

Mumie

=mrtvé tělo člověka nebo zvířete, které bylo zachovány buď přirozeně nebo uměle

 

POSTUP BALZAMOVÁNÍ

 • běžná mumifikace trvala běžně 70 dní podle potřeby i déle
 • egypťané mumifikaci považovali za tajný posvátný proces, proto jej málokdy zaznamenávali
 • prvním krokem bylo odstranění mozku
 • následně bylo tělo na levé straně rozříznuto pazourkovým rituálním nožem, poté bylo odstraněny orgány v břiše
 • =tyto orgány se balzamovaly samostatně a ukládaly do nádobek tzv. kanop=vyzdobeny symboly Horových synů, kteří je střežili
 • tělní dutina byla poté vymyta palmovým vínem a vložila se do něj myrha a koření, než byl zašit
 • tělo bylo potřeno aromatickými látkami a obaleno natronem= přírodní sůl
 • mumie byla ponechána v horku 70 dní
 • na zabalení těla do plátěných bandáží bylo spotřebováno 20 vrstev
 • mezi vrstvy se také umisťovaly magické amulety, které mrtvého chránili v posmrtném životě


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!