Starověk – maturitní otázka

 

   Otázka: Starověk

   Předmět: Dějepis

   Zaslal(a): Ondřej

 

 

STAROVĚK

 • mezi pravěkem a starověkem
 • nejstarší starověké státy (Mezopotámie, Egypt, Persie, Čína, Indie, Palestina)

 

Mezopotámie – 5000 př. n. l., mezos (mezi), potamos (řeky) → Meziříčí, hornaté území mezi řekami Eufrat a Tygris, dnešní Irák, zikuraty (kamenné stavby, točitá schodiště), kámen z hor, nedostatek dřeva, polyteismus, zemědělství (využití záplav), městské státy (Ur, Uruk, Lagaš, Babylon), dělí se do 5 období (Předsumerské, Sumerské, Akkadské, Babylonské)

 • Předsumerské – nejstarší
 • Sumerské – nejstarší písmo (klínové – rytí do hliněných destiček), školy (dlouhé domy), nejstarší epos (O Gilgamešovi), nejstarší knihovna (v Ninive), theokracie (vláda kněží, střed města chrám, vše majetkem Boha, panovník zástupcem Boha na zemi)
 • Akkadské – zakaldatelem Sargon, Gutejci (iránský kmen, obsadili jih Mezopotámie, vyhnáni), vládci z Uru, vláda 3. dynastie – sumerská renesance
 • Asyrské – hl. m. Aššur (knihovna Ninive), obchod s Malou Asií (cín – zlato, stříbro, koření)
 • Babylonské – nejmocnější říše, starobabylonské, novobabylonské
  • starobabylonské – král Chamurapi (rozkvět), Chamurapiho zákoník (nejstarší) vytesán v dioritové stéle, společnost ve 3 skupinách (1. plnoprávní horní vrstva, 2. svobodní lidé, 3. služebnictvo, otroci, po Chamurapim upadá
  • novobabylonská – obnovitel moci Nabopolasar, jeho nástupce Nabukadnezar II. (rozkvět), připojil Sýrii a Palestinu, trojpolný systém (jař, úhor, ozim), ječmen, pšenice, ovce, krávy, kozy, polyteismus, matematika, astrologie, Semiradiny zahrady

 

Egypt – vyspělá civilizace, 2x ročně záplavy (Nil, úroda), málo dřeva, Horní (chudý, pastevci, zemědělci), Dolní (bohatý), poté sjednoceno, dělí se do 6 říší (Předdynastická, Archaická, Stará, Střední, Nová, Pozdní)

 • Předdynastická – před sjednocením, řemeslná výroba, sociální rozdíly, mastaby (způsob pohřbívání, odkud exisutje tělo, duše žije a rozmlouvá s Osirisem)
 • Stará – pyramidy, hl. m. Mennofer, správní oblasti (nomos), moc panovníka v pyramidách (Gíza – hrobky faraonů), Cheopsova (největší), Chefrenova – Raachevova (čepička), Mykerínova (nejmenší, zádušní, mumifikační chrámy)
 • Střední – hospodářství roste, odvodňovací kanály, dálkový obchod, hl. m. Ictavej, Hyksósové (semitské kočovné kmeny vládnoucí během 2. přechodného období, přivedli koně)
 • Nová – Hyksósi vyhnáni, vláda kněží, Amenhotem III. (monotheimsus, Achnaton, hl. m. Achetaton, po smrti opět polytheismus), nejvýznamnější dynastie Ramessovců
 • Pozdní – nejednotná vláda, Sajská dynastie (rozkvět), Alexander Makedonský, sociální rozvrstvení (horní, dolní)
 • pohřbívání – mumifikace – omytí v Nilu, vyjmutí vnitřností mimo srdce, naložení do natronu na 40 dní, zavinutí a uložení do hrobky
 • písmo
  • tři druhy písma, píše se na papyrus
   • hyeroglify – nejstarší, nejsložitější, dvůr, Knihy mrtvých
   • hieratické – jednudšší, obchody, úřady
   • démotické – nejjednodušší, lidové, k zápisu úrody


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!