Ekonomie – maturitní otázka

 

   Otázka: Ekonomie

   Předmět: Ekonomie

   Zaslal(a): Aramis

 

Subjekty :

 • domácnosti – firmy –  stát   – podle předmětu zájmu o ně primární dělení

 

Dělení :

 • Makroekonomie
 • Mikroekonomie

 

Makroekonomie

 • Hospodářská politika vlády – fiskální p.
 • Globální ekonomické pojmy –  inflace, ekonomický růst a stagnace, nezaměstnanost, platební a obchodní bilance
 • Formy ekonomické integrace – EU , CEFTA – sdružení volného obchodu – sdružuje země, které se mají v budoucnu připojit do EU pře (Evropská rada),OECD – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj – hospodářská, sociální, politická oblast –dnes např. korupce,…………….
 • Instituce ovlivňující makroek. jevy – MMF, mezinárodní banky

 

Mikroekonomie

 • Menší subjekty – firmy a domácnosti
 • Nejmenší entita = objekt – osamělý jedinec
 • Zkoumá zákonitosti :
  • Kupujících                x     prodávajících
  • Výrobců                   x     spotřebitelů
  • Zaměstnanců         x     zaměstnavatelů
 • Ekonomické předměty : ekonomika firmy , účetnictví, obchodní korespondence, statistiky,

 

Ekonomika

 • Jako hospodářství – svět. ek., ek. ČR
 • Jako hospodaření – plánování, organizování, prodej, financování
 • Jako hospodárnost – využití energie, náklady , výnosy

 

Ekonomické sektory

 • Primární –
 • Sekundární –
 • Terciální služby pro výrobu a obyv

 

Základní ekonomické otázky :

 • Co vyrábět
 • Jak vyrábět
 • Pro koho vyrábět

 

Ekonomické systémy :

 • Zvykový
 • Centrálně plánovaná ekonomika CPE
 • Tržní
 • Smíšené 

 

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Potřeby

–   Maslow – uspokojování pomocí služeb a statků

 

Statky – usp.lid.potřeb :

 • Volné
 • Vzácné

Služby – činnosti pro druhé :

 • Věcné
 • Osobní

 

Cílená produkce statků a služeb = hospodářská činnost

Výroba a výrobní proces

 • lov,sběr —- zemědělství —-řemesla—–dělba práce (? přirozená ) —-  stratifikace společnosti (dle činnosti) ——směny ———-jarmarky, tržiště —-ceny ——přebytky ———soutěž ———–nabídka , poptávka

 

Výrobní zdroje :

 • Přírodní zdroje
 • Lidská práce
 • Kapitálové statky

 

Výrobní proces = přeměna výrobních zdrojů na statky

 • K procesu potřebujeme VP – provozní (el. energie) a investiční (movitosti a nemovitosti)

 

Zboží

 • Hodnoty uznané trhem – směněny, koupeny
 • Užitné – splnění potřeb
 • Směnné – existuje kvantitativní vyjádření hodnoty nabízeného zboží v poměru k jiné hodnotě
 • Cena zboží je vyjádřena tržní hodnotou v penězích


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!