Národní hospodářství – Ekonomie

 

   Otázka: Národní hospodářství

   Předmět: Ekonomie

   Zaslal(a): Domis

 

 

HOSPODÁŘSTVÍ:

 • celek, ve kterém probíhají hospodářské procesy ( výroba, rozdělování, směna, spotřeba )

 

NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ = EKONOMIKA STÁTU

 • hospodaření celé země všech jejich podniků, domácností a státních institucí
 • naše hospodářství je založeno na tržní ekonomice

 

STRUKTURA NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

 

PODLE SEKTORŮ

 • PRIMÁRNÍ : (zemědělství, lesnictví, rybolov, těžební průmysl )
 • SEKUNDÁRNÍ: ( zpracovatelský průmysl)
 • TERCIÁLNÍ: ( služby )
 • KVARTÁLNÍ: ( věda a výzkum )

 

KDO PRODUKUJE

 • NEFINANČNÍ PODNIKY: ( výrobní, dopravní, obchodní podniky )
 • FINANČNÍ INSTITUCE: ( banky, pojišťovny )
 • VEŘEJNÁ SPRÁVA: ( vládní instituce – ministerstva )
 • DOMÁCNOSTI / OBYVATELSTVO
 • OSTATNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE: ( sportovní kluby, církve )

 

ÚROVEŇ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ OVLIVŇUJÍ

 • PŘÍRODNÍ BOHATSTVÍ
  • zemědělská půda, lesy, vody a nerostné bohatství
  • NÁRODNÍ BOHATSTVÍ
  • hmotné statky vytvořené v minulosti i současnosti (budovy, silnice, výrobky)

 

 • OBYVATELSTVO
  • počet obyvatel
  • věk obyvatel
  • kvalifikace
  • zdravotní úroveň
  • kultura

 

 • POLITICKÝ A EKONOMICKÝ SYSTÉM

 

 • HODNOCENÍ ÚROVNĚ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
  • UKAZATELÉ:
   • hrubý domácí produkt
   • míra nezaměstnanosti
   • inflace
   • platební bilance

 

 • HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT
  • udává kolik statků a služeb ekonomika státu vyprodukovala za 1 rok ( udává se v penězích )
  • HDP = C + I + G + ( X – M )
   • C = množství statků a služeb nakoupených domácnostmi
   • I = množství statků a služeb vytvořených v podnicích
   • G = množství statků a služeb nakoupených státem
   • X = vývoz
   • M = dovoz

 

 • MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI
  • trh práce = nabídka pracovní síly > nabídka po pracovních silách
  • dobrovolná
  •  nedobrovolná
   • frikční
   • sezonní
   • regionální
   • profesní

 

 • MÍRA INFLACE
  • znehodnocování peněz
  • v praxi se projevuje růstem cen
  • druhy:
   • mírná
   • pádivá
   • hyperinflace

 

 • PLATEBNÍ BILANCE
  • sleduje příjmy a výdaje vůči zahraničí
  • slouží k hodnocení mezinárodního obchodu


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!