Funkční styly

Abyste napsali vytoužený text, někdy nemusí stačit ani dokonale zvládat pravopis či mít přečteno stovky knih. V některých případech je totiž třeba znát základní pravidla funkčních stylů, především u specifických slohových útvarů. Funkční styly rozdělujeme do několika skupin dle funkce textu, obvykle každá z nich sleduje různé cíle. Správně napsaný textový projev tedy nemusí být pouze záležitost domácích úkolů do češtiny. I v obyčejném životě nejednou musíme napsat reklamaci, oficiální dopis, smlouvu nebo 1 z mnoha dalších útvarů.

 

Ano, je pravda, že všechny pravidla požadovaných útvarů si lze snadno najít na internetu, každopádně zcela jistě není na škodu si udělat alespoň nejzákladnější přehled ve funkčních stylech. Rozdělujeme je na:

 • Prostěsdělovací styl (zpráva, oznámení)
 • Odborný styl (referát, rešerše)
 • Publicistický styl (článek, reportáž)
 • Umělecký styl (esej, vypravování)
 • Řečnický styl (projev, přípitek)
 • Administrativní styl (formální dopis, stížnost)

 

Všechny výše uvedené postupy lze také rozdělit do následujících kategorií:

 • Vyprávěcí
 • Úvahový
 • Popisný
 • Výkladový
 • Informační

 

K naprostému pochopení tohoto článku lze uvést názorný příklad. V případě, že hledáte útvar patřící do uměleckého stylu napsaný úvahovým slohovým postupem, může se jednat například o esej.

 

Pokud se vám líbí toto téma, můžete se více dočíst zde:


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!