Somatologie – zdravotní nauka

 

   Otázka: Somatologie

   Předmět: Zdravotní nauka

   Zaslal(a): Bety

 

 

Lékařské vědy

  • přírodní– biologie
  • společenské– jazyky, psychologie

 

Biologické vědy

1) morfologické– studují tvar, vývoj a stavbu živých organismů

a) anatomie– zkoumá tvar, velikost, vývoj, stavbu a uložení orgánů
b) histologie – studuje mikroskopicky a ultramikroskopicky stavbu tkání a orgánů
c) cytologie – zkoumá buňky a organely
d) embryologie – zkoumá vývoj oplozeného vajíčka a zárodku

 

2) funkční – studují chemickou a fyzikální podstatu životních projevů a činnost orgánů

a) fyziologie – výkony a funkce jednotlivých orgánů
b) biofyzika – fyzikální změny projevů živých organismů (proudění krve, kyslíku…)
c) biochemie – chemické složení orgánů (svalů), metabolismus

 

Obecně biologické nauky jako základ somatologie:

  • Cytologie – zkoumá buňky a buněčný organely. Tvoří strukturální základ jedné části genetiky.
  • Histologie – zabývá se studiem mikroskopické a ultramikroskopické stavby tkání a orgánů. Základní metodou je pozorování tkání ve světelném mikroskopu.
  • Morfologie – studuje vývoj a stavbu živých organismů. Předmětem studia lékařské morfologie je člověk – lidské tělo-
  • Anatomie – zkoumá organismy z hlediska jejich tvaru, velikosti, vývoje, stavby a uložení orgánů. Klasickou pracovní metodou anatomie je pitva.
  • Embryologie – obor studující vývoj oplozeného vajíčka a vývoj zárodku. Zkoumá anatomickou, mikroskopickou a submikroskopickou strukturu zárodku, a zákonitosti jeho vývoje.
  • Biochemie – vědní obor, který se zabývá chemickým složením organismů, přeměnami a funkcí různých látek v organismu i působením chemických látek na živý organismus.
  • Fyziologie – zkoumá výkony a funkce jednotlivých orgánů i organismů jako celku a řízení jejich činnosti
  • Genetika – věda o dědičnosti a proměnlivosti organismů. Studuje schopnost organismů předávat dědičné vlohy potomstvu.


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!