Funkční styly

K napsaní vhodného textu často nemusí stačit zvládat správně pravopis a mít načteno velké množství knih. K některým specifickým slohovým útvarům je totiž potřeba umět základní pravidla konkrétních funkčních stylů. Funkční styly se dělí do skupin dle funkce textu a standardně sledují různé cíle. Vhodně napsaný text tak nemusí být jen otázka úkolů do hodin češtiny, v běžném životě totiž nejednou potřebujeme napsat reklamaci, smlouvu, oficiální dopis nebo 1 z mnoha dalších slohových útvarů.

Přesná pravidla konkrétních útvarů lze vždy a snadno vyhledat na internetu, není ale k zahození si udělat alespoň přehled ve funkčních stylech. Ty rozlišujeme:

  • Administrativní styl – formální dopis, žádost, stížnost, zápis z jednání
  • Řečnický styl – kázání, hlášení v rozhlasu, projev, přípitek
  • Prostěsdělovací styl – leták, blahopřání, zpráva, oznámení
  • Odborný styl – návod, rešerše, pracovní postup, referát
  • Publicistický styl – komentář, úvodník, článek, reportáž
  • Umělecký styl – vypravování, charakteristika, esej, líčení

Výše uvedené slohové postupy zařazujeme do následujících kategorií: vyprávěcí, úvahový, informační, popisný a výkladový.

Pro plné pochopení článku můžeme uvést příklad. Hledali bychom útvar, který zařadíme do uměleckého stylu, a přitom je vytvořený úvahovým slohovým postupem, můžeme najít třeba esej.

 

Pokud vás zaujala tato problematika, více se můžete dočíst na našich stránkách zde:


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!