Jak zvládnout přijímačky na medicínu?

Ročně dělá přijímačky na medicínu na 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy hlásí až 1 528  uchazečů, přičemž přijatých je pouze 220 jedinců. Přestože převis na ostatních lékařských fakultách není tak markantní, dostat se na medicínu rozhodně není jednoduché a procento přijatých se pohybuje v rozmezí 30 %. Přijímačky na medicínu prověřují precizní znalosti uchazeče v oblastech biologie, fyziky a chemie. Tyto okruhy jsou univerzálně uznávané […]
Continue reading…

 

TSP MUNI – Jak se připravit na přijímačky

Pochopte styl úloh TSP MUNI Testy na přijímací zkoušky TSP MUNI, jsou odlišné od ostatních testů U špatných odpovědí se odečítá čtvrt bodu. Pokud tedy nedokážete vyřadit ani jednu z možností, tipovat se nevyplatí. Nejdříve se zaměřte na úlohy, které jsou pro vás snadné, až poté se snažte rozluštit úlohy, u kterých si nejste jisti. Cvičení, […]
Continue reading…

 

Pravěk – maturitní otázka

Maturitní otázku na téma pravěk nám zaslala Aneta Sadílková. Další otázky z dějepisu najdete zde.   Pravěk je nejstarší a nejdelší období dějin lidstva Období vývoje člověka – antropogeneze cca 3-2–40000 př. Kr. Od nejstarších předchůdců až po objev písma a států na různém území v různou dobu Jsme omezeni jen na hmotné/obrazové prameny (sídliště, pohřebiště, […]
Continue reading…

 

Rodina – odborný popis (sociologie)

Rodina je v sociologii solidární skupina osob navzájem spjatých manželstvím, příbuzenstvím nebo adopcí, které spolu dlouhodobě žijí a jejíž dospělí členové jsou odpovědní za výchovu dětí. Základní rodinu tvoří zpravidla dvojice rodičů + jejich děti. Rozšířenou rodinu tvoří k rodičům a dětem ještě k tomu tety, strýcové, bratranci, prarodiče… Rodina může být také neúplná (s […]
Continue reading…