Geografie jako věda – maturitní otázka

Maturitní otázku ze zeměpisu na téma Geografie jako věda nám zaslal(a) Joha. Více maturitních otázek ze zeměpisu najdete na našem dalším webu Studijni-svet.cz.

Geografie je věda prostorově časová se silnou historickou složkou, zabývá se poznáním Země, a současným i budoucím stavem krajinné sféry. Jako samostatnou vědu ji ve starověku vyčlenil Eratosthenes.

 

Pravěk

 • první mapy– jeskynní malby, na kterých jsou zobrazeny řeky, hory, lesy, stáda zvířat, tábořiště a lidé. Pravěcí lidé tak zaznamenávali své okolí, aby věděli, kam mají chodit na lov atd.
 • První myšlenky o vzniku a vzhledu Země– Země= deska na oceánu, nebo nesena nějakým zvířetem, což způsobuje různé otřesy (zemětřesení)- např. želva, sumec
 • největší naleziště jeskynních maleb- Španělsko a Francie
 • v ČR- Věstonická Venuše, kamenné a kostěné nástroje – Kateřinská jeskyně, Pekárna, Šipka, Kůlna

 

Starověk

 • Egypťané– nové poznatky z cesty po Nilu
 • Féničané– poznatky z cest po Středozemním moři
 • geografické záznamy i z literatury, např Illias a Oddyseia
 • Anaximandrosova mapa– velmi významný zdroj geografických záznamů. Byla rozdělena na dvě části: periplus (pevnina) a periegese (vodstvo).
 • vznik základů kartografie– věda zabývající se tvorbou map
 • Eratosthenes– významný filozof, vyčlenil geografii z filozofie, myšlenka poledníků a rovnoběžek
 • Pythagoras– teorie o kulatosti Země.
 • Aristoteles– dokázal teorii o kulatosti Země, formuloval geocentrický názor (Země středem Vesmíru)
 • Ptolemaios– také geocentrický názor, dokázal existenci jiných planet, přišel s kuželovým zobrazením Země
 • vznik trigonometrické sítě– rozdělení území na trojúhelníky

 

Středověk

 • křižácké a misionářské výpravy, ze kterých se dochovalo mnoho geografických památek
 • T mapa
  • nejvýznamnější památka této doby
  • kruhová mapa, na které jsou zobrazeny kontinenty (Evropa, Asie, Afrika), které jsou od sebe odděleny řekami Nil, Don a Středozemním mořem, uprostřed je Jeruzalém
  • do tvaru písmene T, všude okolo je oceán
 • Portolánové mapy– námořní navigační mapy, používaly se s kompasem, jsou na nich hlavně přístavy, zátoky, zálivy

 

Novověk

 • Mikoláš Koperník– matematický důkaz o kulatosti Země
  • přišel s heliocentrickým názorem (Slunce střed vesmíru) a že se Země točí okolo své osy
 • Giordano Bruno– upálen za tvrzení o nekonečnosti vesmíru
 • Galileo Galilei– sestrojil dalekohled, potvrdil heliocentrický názor, ,,A přece se točí!”
 • Johannes Kepler – potvrdil heliocentrický názor svými 3 zákony o pohybu planet kolem Slunce
  • 1. Kepler. zákon – Planety obíhají okolo Slunce po eliptických drahách v jejichž společném ohnisku je Slunce.
  • začíná rozvoj námořních objevů– výpravy pro koření a vzácné suroviny
  • zlepšování map

Itálie:

 • Marco Polo
  • cesty do Číny- kniha Milion
  • porcelán, těstoviny, ohňostroj, koření

 

Španělsko:

 • Kryštof Kolumbus
  • 4 výpravy: 1. Bahamy, Haiti 2. Velké a Malé Antily, Portoriko 3. Trinidad, ústí Orinoka, 4. Středoamerická pevnina
  • původně Ital, ale plul pod španělskou vlajkou, protože na své výpravy získal od španělského krále peníze
  • 1492- mířil do Asie- Indie- proto místní obyvatele pojmenoval Indiáni
 • Magalhães
  • důkaz o kulatosti země, Portugalec, ale sloužil Španělské koruně
  • obeplul svět přes Tichý oceán, Patagonii a Ohňovou Zemi
  • název Tichý oceán vychází z jeho plavby, protože při cestě na Filipíny zažil na vodách tohoto oceánu klidnou plavbu

 

Portugalsko:

 • Bartolomeo Dias- doplul na jih Afriky
 • Vasco da Gama – obeplul Afriku, dostal se jižní cestou do Indického oceánu
 • Amerigo Vespucci – 4 cesty k Americe (hlavně střední a jižní část), je po něm pojmenována
  • zdokonalil cestu kolem Afriky do Indie

 

Anglie:

 • Francis Drake– obeplul Zemi, původně pirát

 

Nizozemsko:

 • Abel Tasman– objevil Austrálii
 • Barents– objevil Špicberky a Novou Zemi

 

Dobývání pólů:

 • James Cook– předpověděl Antarktidu, jako třetí obeplul svět, cesty na severní a jižní pól
 • Nansen– první pokus o dobytí severního pólu- nevydařený
 • Peary– dobyl severní pól
 • Amundsen– vzducholodí na severní pól
  • dobyl jižní pól (bitva o dobytí se Scottem, ale měl lepší vybavení- tažní psi)
 • Scott– snaha o dobytí jižního pólu, zemřel při cestě z pólu na pobřeží
  • největší námořní velmoci: Španělsko- Mexiko, Portugalsko- Brazílie, Francie- Kanada, Anglie- Severní Amerika, Indie.
  • nejvýznamnější vnitrozemní objevitelé- Emil Holub (výpravy do Afriky, cestovatel, lékař), Livingstone (objevil Viktoriiny vodopády, jsou pojmenovány po anglické královně), Darwin (zkoumal na Galapágách zvířata, tvrdil, že přežije ten, kdo se dokáže nejlépe adaptovat)


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!