Strakonický dudák (Josef Kajetán Tyl) – rozbor díla

 

   Otázka: Strakonický dudák (Josef Kajetán Tyl)

   Předmět: ČJ – rozbor knihy

   Zaslal(a): Martas

 

 

Literární druh – DRAMA

Hlavní znaky literárního druhu – DĚJ PROBÍHÁ JEDNÁNÍM POSTAV (DIALOGEM A MONOLOGEM), DEJ NA SCÉNĚ V JEDNOM MÍSTĚ A ČASE, SETKÁVAJÍ SE ZÁJMY ÚSTŘEDNÍCH

Upřesnit literární útvar – DRAMA, DRAMATICKÁ BÁCHORKA (POHÁDKA)

 

Postavy

 • ŠVANDA dudák který všem věří
 • VOCÍLKA Švandův sekretář
 • DOROTKA Švandova přítelkyně
 • KALAFUNA Švandův kamarád
 • ROSAVA Švandova maminka
 • ZULIKA princezna

 

Kompozice díla

 • CHRONOLOGICKY, TŘI JEDNÁNÍ KAŽDÉ -> NĚKOLIK VSTUPŮ, NADPŘIROZENÉ BYTOSTI PROMLOUVAJÍ VE VERŠÍCH A OSTATNÍ POSTAVY V PRÓZE

 

Charakterizuj jazykovou stránku – slovní zásobu, obrazná pojmenování atd.

 • OBJEVUJÍ SE NESPISOVNÉ VÝRAZY (ŇÁKÝ, NYNČKO, OUSILÍ, MEJLÍME). VOCÍLKA POMĚRNĚ ČASTO POUŽÍVÁ CIZÍ SLOVA (SERVITORE, SIGNOR MUSICANTO!, KOŠTÝŘ, JURISTA, BONŽÚR)

 

V ukázce

 • Orientačně zasaď dílo do tvorby autora – PREMIÉRA BYLA 1847
 • Autora zasaď do kontextu literatury příslušného období – 1808–1856 ČESKÝ DRAMTIK A SPISOVATEL
 • Posuď aktuálnost vyznění – ŘEKL BYCH ŽE V TÉTO DOBĚ JE TO PRÁVĚ NAOPAK, ŽE V ZAHRANIČÍ JE LEPŠÍ ŽIVOT NEŽ U NÁS.
 • Identifikuj kulturní a historické souvislosti – V TÉTO DOBĚ BYLO NÁRODNÍ OBROZENÍ
 • Popiš atmosféru textu a čím tě oslovil – DÍLO ME ZAUJALO SVÝM PŘÍBĚHEM A TAKÉ NADPŘIROZENÝMI BYTOSTMI KTERÉ ŠVANDOVI POMÁHÁJÍ.

 

Postup

 • Směr – ROMANTISMUS
 • Autor – JOSEF KAJETÁN TYL – ČLEN KOČOVNÉ SPOLEČNOSTI
 • Dílo – STRAKONICKÝ DUDÁK – DRAMATICKÁ BÁCHORKA (POHÁDKA)
 • Hlavní myšlenka – ŠVANDA DUDÁK SE VYPRAVÍ DO SVĚTA, ABY VIDĚLAL PENÍZE A MOHL SI VZÍT DOROTKU
 • Další autoři – KAREL JAROMÍR ERBEN – KYTICE, BOŽENA NĚMCOVÁ – BABIČKA


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!