Krakatit – pracovní list

 

   Kniha: Krakatit

   Spisovatel(ka): Karel Čapek

   Přidal(a): Merdival

 

 

Jedná se o pracovní list k procvičení znalostí, rozbor díla najdete zde:

 

Karel Čapek

 • 9. 1. 1890 Malé Svatoňovice – 25. 12. 1938 Praha
 • Spisovatel, překladatel, dramatik, novinář, fotograf, kritik
 • Otec: lékař Antonín Čapek, matka: Božena Čapková
 • Studoval na gymnáziu v …………… …………, poté přestup na brněnské gymnázium
 • Ukončení studia na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1915
 • 1995: udělení in memoriam Řádu T. G. Masaryka

 

Krakatit

Dílo: velice ovlivněné jeho estetické a filosofické vzdělání. Dále pragmatismem a expresionismem. V dílech se zaměřuje na tehdejší …………….. a vymoženosti, ze kterých sbírá inspiraci. Vyspělost techniky v dílech popisuje spíše negativně, protože se bojí, že technika bude jednou nad člověkem. Používá bohatou slovní zásobu, citoslovce a neobvyklá slova. Díla jsou ovlivňována 1. světovou válkou  a později i 2. světovou válkou.

Krakatit: vydán v roce …….. . Jedná se o utopický román. Hlavním tématem je varování před zneužitím techniky proti ………… . Děj se odehrává v Praze, Týnici,  Balttinu a v Itálii. Točí se okolo vynálezu …………….. . V díle se prolíná sen a skutečnost. Kniha je členěna do kapitol. Použití spisovné češtiny, která je obohacena u vulgarismy.  Vyprávění probíhá er-formou. Kompozice je chronologická. Filmové zpracování z roku 1948.

 

Postavy

 • Ing. Prokop: chemik, vynálezce Krakatitu
 • Jiří Tomeš: bývalý spolužák Prokopa
 • Carson: ředitel továrny v Balttinu
 • Willie: tatarská princezna
 • kouzelný dědeček
 • Holz: dozorce v Balttinu
 • Krafft: doktor a vědec v Balttinu
 • Daimon d´Hémon:    anarchista

 

Příběh začíná setkáním Prokopa s Tomešem v ……….. . Prokop si na Tomeše nemůže vzpomenout, protože má horečku a je otřesen explozí v jeho laboratoři u Hybšmonky. Tomeš ho chce odvést do postele, aby si odpočinul. Prokop se rozpomene, co se vlastně stalo.

„ „Já jsem Tomeš. Chodili jsme spolu do chemie. Člověče, rozpomeň se! Já vím, Tomeš, ozval se Prokop chabě. Ten holomek. Co s ním je? Nic, řekl Tomeš. Mluví s tebou. Musíš do postele, rozumíš? Kde bydlíš? „Tam,“ namáhal se mluvit Prokop a ukazoval někam hlavou. U …
u Hybšmonky.“ Náhle se pokoušel vstát. „Já tam nechci! Necho
ďte tam! Tam je tam je –“ Co? „Krakatit,“ zašeptal Prokop. „Co je to?“ „Nic. Neřeknu. Tam nikdo nesmí. Nebo nebo Co? Ffft, bum!“ udělal Prokop a hodil rukou do výše. Co je to? Krakatoe. Kra-ka-tau. Sopka. Vul-vulkán, víte? Mně to natrhlo palec. Já nevím, co …“ 1)

„ „Kra-ka-tit. Krakatit. Krrrakatit. A ono to samo od sebe – Já nechal jen prášek na stole, víš? Ostatní jsem smetl dododo-do takové piksly. Zu-zůstal jen poprašek na stole, – a najednou –“ – to vybouchlo. 2)

Tomeš bere Prokopa k sobě domů a zde se o něj stará. Stará se o něj do doby, kdy Prokop řekne chemický vzorec Krakatitu. Prokopa nechá, aby se se svým stavem vyrovnal sám a odjíždí do Týnice ke svému tátovi. Na domovní dveře zazvoní jakási dívka a Prokopovi předá ……………. a chce po něm, aby ho doručil Tomešovi. Prokop souhlasí a do dívky se zamiluje. Odjíždí do Týnice za otcem Tomeše.

„Tu vyrazila nad Grottupem obrovská černá masa, vše zhaslo; jako by se tma roztrhla, vyšlehl vteřinu nato ohnivý sloup, strašlivě zaplál a rozhodil kyklopskou hradbu dýmu; a tu již zadul hučící náraz vzduchu, něco zapraskalo, stromy skřípavě zašuměly, a prásk! Děsné švihnutí bičem, rachot, burácející úder a dunění; země se chvěje a ve vzduchu šíleně víří urvané listí. Lapaje po dechu, drže se oběma rukama podstavce kříže, aby ho to nesmetlo, poulí Prokop oči do sršící výhně. I rozštípne se země mocí ohňovou, a v rachotu hromu promluví Pán.“ 3)

 

Další otázky:

 • Co znamená „In memoriam“?
 • Co to je Krakatit a jakou má konzistenci?
 • Podle čeho je Krakatit pojmenován a co o té události víte?


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!