Kytice – Karel Jaromír Erben – rozbor díla

 

   Otázka: Kytice – Karel Jaromír Erben

   Předmět: ČJL – rozbor knihy

   Zaslal(a): Martas

 

 

Literární druh – POEZIE

Hlavní znaky literárního druhu

  • VERŠ – JEDEN ŘÁDEK BÁSNĚ
  • SLOKA – LOGICKÉ SESKUPENÍ VERŠŮ
  • REFRÉN – OPAKOVANÁ ČAS PÍSNĚ NEBO BÁSNĚ, RÝM – ZVUKOVÁ SHODA NA KONCI VERŠŮ

 

Upřesnit literární útvar – LYRICKO-EPICKÁ BÁSEŇ, TRAGICKÁ, LIDOVÉ  BALADY

 

Postavy – HRDINOVÉ JSOU VETŠINOU SMÍŘENI SE SVÝM OSUDEM,  AT JE DOBRÝ, NEBO ŠPATNÝ. DŮLEŽITOU ROLI ZDE MAJÍ ŽENSKÉ HRDINKY, KTERÉ JSOU ZASTOUPENY VE VŠECH       SKLADBÁCH KROMĚ ZÁHOŘOVA LOŽE. VĚTŠINOU V ROLI MATKY

 

Kompozice díla – PŘEVAŽUJE FORMA BALDY ALE NALEZNEME V DÍLE TAKÉ POHÁDKU (ZLATÝ KOLOVRAT), LEGENDU (ZÁHOŘOVO LOŽE) A POVĚST (VĚŠTKYNĚ)

Charakterizuj jazykovou stránku – slovní zásobu, obrazná pojmenování atd.
– VELMI BLÍZKÝ LIDOVÉMU, KTERÝ JE OBOHACEN O METAFORY, PERSONIFIKACE A POPISY, OPAKOVÁNÍ  VÝRAZŮ (NECH MNE NECH MNE ZASE JIT), ÚSPORNÉ                               SLOKY A VÝRAZNÝ RÝM. OBJEVUJÍ SE I ARCHAISMY.

 

V ukázce

Orientačně zasaď dílo do tvorby autora – NAPSÁNO 1853 ROZŠÍŘENO 1861

Autora zasaď do kontextu literatury příslušného období – 1811 – 1870 ČESKÝ HISTORIK, PRÁVNÍK, ARCHIVÁŘ, SPISOVATEL, BÁSNÍK, PŘKLADATEL.

Posuď aktuálnost vyznění – MYSLÍM ŽE VTEHLE DOBE VYZNÁM BÁSNÍ NENI AUKTUÁLNÍ.

Identifikuj kulturní a historické souvislosti – V TÉTO DOBĚ ROMANTISMUS

Popiš atmosféru textu a čím tě oslovil – KROMĚ LEGENDY ZÁHOŘOVO LOŽE JSOU TEXTY VELICE SROZUMITELNÉ A DOBŘESE ČTOU.

 

Směr – ROMANTISMUS

 

Autor – KAREL JAROMÍR ERBEN – ZNÁMÍ PŘEDEVŠÍM JAKO SBĚRATEL LIDOVÉ POEZIE

  • Dílo – KYTICE – LYRICKO EPICKÁ BÁSEŇ, TRAGICKÁ
  • Hlavní myšlenka – JE ŽE LIDSKÁ SPOLEČNOST SI VĚTŠINOU MŮŽE ZA NÁSLEDKY SAMA. NEJSILNĚJŠÍM CITEM JE ZDE MATEŘSTVÍ.
  • Další autoři – KAREL HYNEK MÁCHA – MÁJ, JOSEF KAJETÁN TYL – STRAKONICKÝ DUDÁK

 

Dále k doplnění doporučujeme následující rozbor díla Kytice.


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!