Labyrint světa a ráj srdce – rozbor

 

   Kniha: Labyrint světa a ráj srdce

   Spisovatel(ka): Jan Amos Komenský

   Přidal(a): Lillyia

 

Původním názvem Labyrint světa a lusthauz srdce, to jest světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání: ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází.

 

Jan Amos Komenský

 • 1592 – 1670
 • Teoretik pedagogiky (všeobecná teorie výchovy, didaktika-teorie vzdělávání)
 • Zakladatel moderní pedagogiky, přízvisko „učitel národů“
 • Jazykové příručky: Brána jazyků otevřená, Svět v obrazech
 • Psal latinsky, ale také bohatou češtinou
 • Jeho ideálem byla pansofie (vševěda) – tvořil také encyklopedické spisy
 • Zanechal také díla teologická, filosofická (hl. dílo Obecná porada o nápravě věcí lidských) a všenápravná (výchovná, ale přesahující rámec didaktiky)
 • Byl nekatolík (byl protestant – Jednota bratrská)– od roku 1628 v exilu

Komenského současníci:

 • Česko:
  • Adam Václav Michna z Otradovic (hlavně písně – př. Loutna česká)
  • Pavel Skála ze Zhoře (př. Historie církevní)
  • Bohuslav Balbín (Směs rozprav o dějinách českých)
 • Cizina:
  • Španělský básník a dramatik Pedro Calderón de la Barca (drama, hra: Život je sen – svobodná vůle člověka vs osud)
  • Německý Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen (román Dobrodružný Simlicius Simplicissimus, satira o světě)
  • Torquisto Tasso: ital, Osvobozený Jeruzalém (nábožensko-filozofický epos, konflikt křesťanů a muslimů)

 

Dílo: Labyrint světa a ráj srdce 

 • Druh a žánr: Epika, filozofický román (alegorie)
 • Ich forma (Poutník)
 • Jedno z vrcholných děl barokní literatury (nejslavnější česky psané dílo 17. století)
 • Filosofická alegorie
 • Barokní lit.: obraznost, citová zabarvenost, často alegorická, velký důraz na přítomnost Boha, symbol věčnosti, nekonečnosti a pokory

 

Hlavní myšlenka:

 • zamyšlení se nad podstatou života a společností celkově. Prostřednictvím příběhu Komenský vyjadřuje své názory a životní postoje, také satiricky kritizuje chování lidí, jejich postoj k životu.

 

Téma:

 • Marnost, zlo ve světě, hledání Boha, hledání smyslu života

 

Kompozice díla: chronologická, 2 části:

 • Labyrint světa (Výpravná část, kde se poutník rozhodl prozkoumat svět, aby zjistil, jaký je smysl a cíl všeho lidského snažení. Má 2 průvodce – Vševěd Všudybud a Mámení Mámil. Dostane brýle mámení, ale nasazeny křivě.
 • Ráj Srdce (teologická, obracení se k Bohu, navázání vztahu)

 

Kontext:

 • ještě před jeho odchodem z Čech. Popis tehdejší společnosti – její kritika, přetvářka a touha po majetku.

 

Časoprostor:

 • Obraz doby 17.století, ale přesně neukotvené. Smyšlené město, které je zároveň celý svět

 

Postavy

 • Poutník – Hledá smysl života; setkává se s nepravostí, lží, hloupostí lidí i krutou pravdou.
 • Mámení Mámil- Průvodce, snaží se poutníka mást, říká mu, jak má na svět nahlížet.
 • Vševěd Všudybud – Jeden z průvodců, zosobňuje lidskou zvědavost.

 

Jazyk, kompozice a styl

 • Vyskytuje se přímá řeč
 • Typy promluv: monology i dialogy
 • text alegorický a obsahuje mnoho metafor – více možností interpretace.
 • Informace pravdivé? Záleží na našem pohledu
 • Účel, adresát: Lidé, aby se zamysleli nad svým způsobem života, (církev?)
 • Funkční styl: Umělecký, Sloh.postup: převážně vypravovací (občas popisný, úvahový?)
 • Sloh útvar: vypravování (podobnost s esejí – úvahy na filosofická a společenská témata a patrná kritika)
 • výstavba výňatku: 3 odstavce, přímá řeč (k lidem) : „Ach, přemizerní, bídní, nešťastní lidé, toto-liž jest váše poslední sláva!…..“
 • Bohatá čeština (střední, barokní), složitá souvětí, časté přechodníky (nedbaje, ohlédaje, odvrha…), zastaralé výrazy a archaismy (vyrozuměti, předce, brylle, vůkol, závěrek, nesmrtedlnost, nikdý, býti, smilůj)

 

Prostředky a jejich funkce:

 • Epizeuxis-Bože, Bože Bože, Bože
 • Anafora – toto-liž jest váše poslední sláva! Toto-liž tolik nádherných vašich činů závěrek!
 • Inverze (dobová?) – bránil tuze, něčemu víc vyrozuměti chtěje
 • Výčet: v nich nic než červy, žáby, hady, štíry, hnis a smrad a puch síry a smoly tělo.
 • Metafora nebo eufemismus (metonymie) : každý s hrůzou, naříkáním, strachem a třesením duši pouští
 • Alegorie (metafora?): jda ať k krajům světa a světla
 • Personifikace: strnuly všecky vnitřnosti a všecko tělo mé drkotalo


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!