Jan Amos Komenský a jeho život

Životopis J. A. Komenského nám zaslala Brabencová, více se můžete dozvědět [zde].

 

Život Komenského

 • narodil se na jižní Moravě ( Uherský Brod, Nivnice)
 • jeho rodiče patřili k církvi českých bratří ( Jednota bratrská – 1457 – Petr Chelčický)
 • podstatnou část jeho života poznamenala třicetiletá válka – boj mezi habsburským a protihabsburským táborem
 • byl příslušníkem Jednoty bratrské
 • ve 12 letech mu zemřeli rodiče
 • spisovatel, filozof, teolog, zakladatel slovně názorné koncepce vyučování
 • studium – Přerov, Herborn, Heidelberg
 • učitel národů
 • v roce 1618 byl ustanoven rektorem školy ve Fulneku
 • 1623 musí Fulnek opustit ( zůstává tam jeho žena a děti, všichni umírají na epidemii), byla spálena jeho knihovna
 • 1628 odchází se svou druhou ženou do Lešna
 • Brána jazyků otevřená – obsahuje vše z latinské slovní zásoby
 • 1641 je pozván do Londýna
 • 1642 odjíždí do Švédska – usadí se v Elblagu ( Obecná porada o nápravě věcí lidských)
 • 1648 se vrací zpět do Lešna ( stává se biskupem Jednoty bratrské), ztrácí svou druhou ženu
 • 1650 odjíždí do Uher
 • 1654 – zpět do Lešna ( později bylo vypáleno, shořely mu zde všechny jeho práce i thezaurus = slovník, který obsahoval všechnu slovní zásobu)
 • odchází do Holandska
 • usazuje se v Amsterdamu
 • pohřben je v Naardenu


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!