Markéta Lazarová – rozbor knihy a čtenářský deník

Kniha: Markéta Lazarová

Autor: Vladislav Vančura

Přidal(a): Zeddy

Více rozborů na Rozbor-dila.cz (Zasláno na Studijni-svet.cz)

 

 

 • Baladický román, který se odehrává v rytířském středověku(Mladá Boleslav). Hrdinové jsou zde však lapkové. Román byl vydán 1931 a je označován jako vrcholné Vančurovo dílo. Dějová složka je zde celkem potlačena, děj není složitý a je často přerušovaný vypravěčem, který různě hodnotí situaci.

 

 • Rodina Kozlíkova(Roháček)- 8 synu a 9 dcer, manželka Kateřina..viz kniha

 

 • Rodina Lazarova(Obořiště)- Markéta. Byla zaslíbena bohu díky, jeho předešlému činu.
 • Na Kozlíka byla vypsána královská listina na jeho dopadení. Chtěl se bránit na Roháčku, ale jelikož příkop zmrzl, nemohli se bránit, proto se chtěl spojit s Lazarem, za kterým poslal jeho syna Mikoláše. Miky zde bohužel vyvolal konflikt, když je označil zrádci a zbabělci. Srazili ho z koně a zbili. Proto se Kozlík rozhněval a druhého dne se vydal na obořiště, ale Lazar už tam nebyl, proto Obořiště alespoň zapálili. Když se vraceli, narazili na opuštěného němce, zajali ho a zanedlouho uviděli další jezdce, tk je jednoho polapili-mluvil oběma řečma.  Byl to Kristián. Následující den se také vydají na odjezd a vemou sebou i zajatce. Vydali se do k šerpinskému hvozdu, k hlubokým lesům, do revíru smrti, protože doufají, že hejtman se svým vojskem pronásledování nezvládne.
 • Když na jejich stopu přišel Pivo(obchodník s chmelem) se Sovičkou, řekli si taktiku. Pivo nesouhlasil, proto tam Sovička zůstal a byl zabit. Sovička byl pochován na Roháčku a Roháček zapálen. Pivo se je vydal pronásledovat. Ten večer se utábořili a lapkové je v noci napadli.
 • Kozlík se dozví, že Lazar se opět vrátil na Obořiště. Vyslal tam Mikoláše s 10 zbojníky. Ten však přivedl Markétu- viz. Ukázka. Kozlík nechá M+M a Němce přivázat společně.
 • K. se dozví, že vojsko opět postupuje, proto se musí stáhnout hlouběji do lesů. Mikoláš a osvobozen a vyprosí si Markétu avšak Kristián a Reiner jsou stále drženi. V této době se Alexandra více sblíží s Kris. Krist. Otec Krist. Se vydal do Čech a připojil se k Pivově armádě.
 • V Šerpinském lese si Kozlík vytvoří opevnění. Miky se vydal se bandou napanout Piva a přitom zajal Kristiána i Lazara.
 • Po zimě kruté nastalo rázem jaro…výhoda pro Kozlíka…kluzký sráz.
 • Kozlík se vydá vyslechnout Lazara- viz kniha….následně je propuštěn
 • Pivo dojde před pevnost. Bitva probíha
 • Kolem 6 hodiny večer byla bitva ztracena, Kozlík je zajat a ti co přežili utekli M+M
 • Kristián utíká hledat Alexandru a zblázní se
 • Lapkové se sejdou na předem určeném místě. Matka je pobídně, aby šli osvobodit Kozlíka. Bratrové se rozdělí. Jan řekne, kde jsou poklady. Miky pošle Markétu na Obořiště, aby si udobřila otce, následuje jí Alexandra a když putují, Alex zaslechne Kristiána. Ten už je zcela šílený. Alex mu obuškem rozbije hlavu a on zemře. Miky pohřbil Krist. Za nedlouho děvčata objeví starý Kristián, nechá Alex svázat a Markétou se nechá odvést k hrobu. Dále putují do hejtmanova tábora.
 • Markéta dojde do Obořiště, ale Lazar ji přijme až 2 den, označí jí za hříšnici, dáblici, je prokletá atd…a musí odejít. Lazar jí označí, že je strůjcem celé zkázy. Markéta se vydá tedy do kláštera Nanebevzetí. Zde byla matka představená Blažena. Markéta se zde rouhala, chtěla trest boží. Během toho Mikoláš sehnal ,,23 žoldáků,, které uplatil, protože je potřeboval na útok na Boleslavskou věž. Kateřina byla lapena i s dětmi a také odvedena. Od bitvy uplynuly 3 týdny  a bratři se sešli na smluveném místě. Následující den Mikoláš zaútočil. Probojovali se až k věži. Zde už bohužel čeli přesile a jsou rozdrceni. Mikoláš a jeho 2 bratři jsou těžce raněni. Když se to Markéta dozvěděla, vydala se do města. Ve městě, je Markéta zajata. Pátého dne přijede královský posel: lapkové mají být popraveni a jejich ženy se na to mají dívat, pak dostanou milost, avšak Alexandru rozsoudí Kristián. Protože je Alex těhotná dá jí milost a odjede. Markéta se usmíří s Lazarem a den před popravou se na náměstí před lidem oddá s Mikolášem, porodí syna Václava a kojí i Alexina syna, protože si veme život.


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!