Národní divadlo

Základní informace a historie divadla

 • nachází se v Praze na rohu Masarykova nábřeží a Národní třídy
 • historie vzniku: myšlenka na vybudování důstojného kamenného divadla se rodila již do ruku 1844 na poradách vlastenců v Praze, o rok později předložil František Palacký stavovskému výboru „privilej na vystavění, zařízení, vydržování a řízení“ samostatného českého divadla, v roce 1851 začala veřejná sbírka
 • položení základního kamene: 16. května 1868
 • architekt ND: Josef Zítek
 • první otevření: 11. června 1881
 • požár divadla: 12. srpna 1881 došlo k požáru, který zničil kupoli, hlediště, oponu od Františka Ženíška i jeviště, na opravu divadla se uspořádala celonárodní sbírka
 • architekt ND po požáru: Josef Schulz
 • znovuotevření: 18. listopadu 1883
 • představením k oslavě otevření i znovuotevření divadla byla opera Libuše od Bedřicha Smetany
 • roku 1977 bylo divadlo opět uzavřeno a proběhla velká rekonstrukce
 • znovuotevření proběhlo ke 100. výročí otevření18. Listopadu 1983, opět operou Libuše

 

Mezi dramatiky působící v divadle můžeme uvést:

 • Julius Zeyer – básník, prozaik a dramatik, pocházející z pražské rodiny. Studoval v Praze technickou školu, jejíž studia však nedokončil. Cestoval po Evropě, chvíli pobýval v Rusku jako vychovatel ve šlechtických rodinách. Jeho hra Radúz a Mahulena je v Národním divadle publikována dodnes.
 • Ladislav Stroupežnický – se stal dramaturgem Národního divadla v roce 1882. U svých kolegů však nebyl příliš oblíbený. Působil velmi nepřátelsky a hry dramatiků seškrtával až příliš. Na scéně se ocitla jeho hra Zvíkovský rarášek, zesměšňující osobnosti historie v různých situacích. Hra Naši furianti je nejdůležitější z jeho děl.
 • Otýlie Sklenářová – Malá – Na jevišti Prozatimního divadla se poprvé objevila v roce 1863. Do Národního divadla se dostala v roce 1881. Měla nakročeno ke kariéře operní pěvkyně, z finančních důvodů ale této dráhy musela zanechat a začít se věnovat činohře. Vystupovala v dramatech například Hamlet, Svět zásad, U klavíru, Julius Caesar, Pražský žid a další.

 

Více informací o Národním divadle:


Další podobné články na webu: