Národní obrození – literatura

 

   Otázka: Národní obrození

   Předmět: Český jazyk

   Zaslal(a): Tomáš

 

 

Cíle:

 • zastavit jazykový úpadek čestiny
 • vytvořit nový spisovný jazyk
 • obnovit národní literaturu a kulturu

 

Dělení:

 1. Fáze – Obranná

–  období klasicismu a osvícenství (70.léta 18.stol. – poč. 19. stol)

 1. Fáze – Ofenzivní

– Preromantismus (poč.19.stol. – 1830)

 1. Fáze – Vrcholná

– Romantismus, počátek Realismu (1830 – 1848)

 

1. fáze (70.léta 18.stol. – poč. 19. stol)

– obrana a obnova českého jazyka

– zastavení germanizace, snaha o vytvoření základů české kultury

 

 • Jazykověda

Karel Ignác Thám – Obrana jazyka českého proti zlobivým a jeho utrhačům

Josef Dobravský – Zevrubná mluvnice jazyka českého

 

 • Historie

Gelasius Dobner – zakladatel českého národního dějepisu

František Pelcl – Nová kronika česká

 

 • Divadlo

1771 – divadlo v Kotcích (1. česká hra)

1783 – Stavovské divadlo

1786 – 1789 – divadlo Bouda (1. čistě české divadlo)

 

 • Dramatici

Václav Thám – Břetislav a jitka

Prokop Šedivý – Masné krámy

Jan Nepomuk Štěpánek – Čech a Němec

Matěj Kopecký – loutkové divadlo

 

 • Novočeské básnictvívznik almanachu – Básně v řeči vázané

 

 • Novinářství

Václav Matěj Kramerius – Nakladatelství Česká expedice

 

2.fáze (poč.19.stol. – 1830)

– vlastenectví

– práce na nové podobě spisovné češtiny

– zájem o historii

 

Jazykověda

Josef Jungmann –  slovesnost

 

Historie rukopisy (Královedvorský, Zelenohorský)

František Palacký – Dějiny národa českého v Čechách i v Moravě

Pavel Josef Šafařík – Slovanské starožitnosti

 

Poezie

Jan Kollár – Slávy dcera

František Ladislav Čelakovský – Ohlas písní českých

 

Divadlo

Václav Klement Klicpera – Rohovín Čtverrohý

 

3.fáze (1830 – 1848)

– vyvrcholení NO

– 1848 revoluce v místech Evropy

– úkol: výchova vlastenectví

 

Josef Kajetán Tyl – Strakonický dudák

Karel Jaromír Erben – Kytice


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!