Strakonický dudák – rozbor knihy

 

   Kniha: Strakonický dudák aneb Hody divých žen

   Spisovatel(ka): Josef Kajetán Tyl

   Přidal(a): ScatWoman

 

 

Literární druh a žánr:

  • divadelní hra o třech jednáních, komedie, tzv. dramatická báchorka- hra se zpěvy, skutečný svět se prolíná s pohádkovými a romantickými motivy, národní pohádka

 

Forma výňatku/jazyk:

  • drama, jazyk – postavy skutečného světa mluví hovorovou řečí, víly ve verších, chudí lidé- lidové obraty, humorné, pořekadla, přísloví, komolení cizích slov, lidové výrazy

 

Myšlenka díla:

–          varování před chamtivostí, penězi

–          vlastenectví- všude dobře doma nejlíp, hrneme se za lepším do ciziny- zbytečné

–          láska- mateřská, manželská, milenecká

–          co Čech to muzikant, Čechy konzervatoř Evropy

–          Tyl vyzdvihuje vesnici nad městem, staré dobré hodnoty

 

Postavy výňatku:

–          Rosava- Švandova matka

–          Lesana- královna víl, Mihulice

–          Švanda dudák

–          Dorotka

–          Trnka

–          Kalafuna, Kordula, jejich děti

–          Vocilka

–          Zulika, Alamir

–          Nalejváček, Šavlička

 

Zasazení díla do kontextu literatury:

–        hra vznikala v předrevolučním roce 1847

–        premiéra ve Stavovském divadle

–        skvěle přijata chudšími lidmi i buržoazií, kladně ji ohodnotil např. Karel Havlíček Borovský

 

J. K. Tyl a jeho tvorba:

–          pracoval v redakci novin, jako účetní a ve volném čase překládal a později psal hry

–          založil Kajentánské divadlo na Malé straně, v roce 1846 odešel do Stavovského divadla, kde působil jako dramatik a měl na starosti české hry- vrchol jeho kariéry

–          nazýván miláčkem národa

–          aktivní politik

–          žil se dvěma sestrami- měl 7 dětí

–          současníci: K. H. Mácha, V. K. Klicpera, Karel Sabina, E. Hindl

–          TVORBA: historické hry: Krvavé křtiny, Kutnohorští havíři

báchorky: Tvrdohlavá žena, Jiříkovo vidění, Lesní panna aneb cesta do Ame.

hry ze života pražských lidí: Paličova dcera

próza, povídky

 

Vliv díla na další autory: založil tradici nového typu her- hry se zpěvy, v níž pokračovali např. Julius Zeyer nebo Alois Jirásek, hra byla také zfilmována a mnohokrát dramaticky reprízovaná


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!