Noc na Karlštejně – rozbor knihy

 

   Kniha: Noc na Karlštejně

   Spisovatel(ka): Jaroslav Vrchlický

   Přidal(a): Cabis-Zubřan

 

 

 

Jaroslav Vrchlický

NAROZENÍ: 17. února 1853, Louny

ÚMRTÍ: 9. září 1912, Domažlice

Český básník, prozaik, dramatik, překladatel (francouzština, italština, španělština, angličtina, němčina, polština, maďarština, norština, 98 překladatelů – např. Goethe, Alighieri, Poe, Dumas, Shakespeare…), literární kritik, nejvýznamnější osobnost skupiny lumírovců, nominován na Nobelovu cenu za literaturu. Vlastním jménem Emil Frída. Celkem přeložil a napsal asi 270 děl, z toho napsal 80 básnických sbírek. Vyrůstal u svého strýce faráře v Ovčárech u Kolína. Rozhodl se studovat teologickou fakultu, ze které později přestoupil na fakultu filozofickou (historie, filozofie, románská filologie). Od roku 1875 působil jako vychovatel u hraběcí rodiny v Meranu nad Penarem u Modeny a  Livornu (Itálie). Později se stal tajemníkem České akademie věd a profesorem srovnávacích dějin literatury na Karlově univerzitě, kde získal čestný doktorát.
V jeho životě hrála jistou roli spisovatelka Sofie Podlipská, s jejíž dcerou Ludmilou se později Vrchlický oženil.
Prodělal mozkovou obrnu, které po čtyřech letech utrpení v Domažlicích podlehl. Pochován na vyšehradském Slavíně.

 

OBDOBÍ:

Česká literatura 2. poloviny 19. století
– období, kdy má česká literatura příležitost znovu zaujmout významné postavení v kulturním životě (konec bachovského absolutismu, říjnový diplom, Únorová ústava). Došlo k založení mnoha kulturních a společenských spolků – Sokol, Hlahol, Umělecká beseda, otevření Prozatímního divadla, apod.

Na počátku šedesátých let 19. století se objevilo několik literárních skupin. Nejdříve to byli májovci, poté ruchovci a lumírovci.

 

Osobnosti jiných uměleckých oborů tohoto období:

HUDEBNÍCI: Bedřich Smetana (1824-1884), Antonín Dvořák (1841-1904), Zdeněk Fibich (1850-1900), Leoš Janáček (1854-1928), Petr Iljič Čajkovskij (1840-1893), Edvard Grieg (1843-1907), Johannes Brahms (1833-1897)

MALÍŘI: Václav Mánes, František Tkadlík, Antonín Mánes, Maximilian Joseph Haushofer, Julius Mařák, Jaroslav Čermák, Karel Purkyně, Josef Ullmann

SOCHAŘI: Josef Václav Myslbek, Antonín Procházka, Josef Mauder, Čeněk Vosmík, Gustav Zoula

 

DÍLO:

Jaroslav Vrchlický zasáhl téměř do všech literárních žánrů – poezie, drama, próza, literární kritika. Největší část jeho díla tvoří lyrická a epická poezie.

 

BÁSNICKÉ SBÍRKY
Lyrika                – Z hlubin                                                           Epika   – Zlomky epopeje
– Rok na jihu                                                                    – Nové zlomky epopeje

– Eklogy a písně                                                              – Fresky a Gobelíny
– Hudba v duši                                                                 – Epické básně
– Moje sonáta                                                                   – Perspektivy

– Okna v bouři                                                                 – Mythy

– Pavučiny

– Dni a noci

– Meč Damoklův

 

Sbírky reagující na politiku – Panteon, Hlasy v Poušti

 

PRÓZA

– Barevné střepy – román
– Loutky – román
– Povídky ironické a sentimentální

 

DIVADELNÍ HRY

Psány pro Národní divadlo.

 

– Česká trilogie – historické drama (1. Drahomíra, 2. Bratři, 3. Knížata)
– V sudu Diogenově

– Soud lásky
– Noc na Karlštejně – komedie

– Smrt Odyssea
– Hippodamie – trilogie, zhudebněno Zdeňkem Fibichem

– Svatá Ludmila

 

Literární kritika

Básnické profily francouzské, O poezii Jana Nerudy, Poezie francouzská nové doby

 

Ostatní autoři tohoto období
Jan Neruda, Vítězslav Hálek, Karolína Světlá, Jakub Arbes, Svatopluk Čech, Eliška Krásnohorská, Josef Václav Sládek

 

Rozbor díla:

LITERÁRNÍ DRUH: drama (1884)
ŽÁNR: veselohra, komedie – dramatický útvar, jehož děj končí vždy šťastně, je plný humoru a vkusné komiky

SYŽET DÍLA:

Počet dějství: 3
Počet výstupů: 1. dějství – 14 výstupů

  1. dějství – 12 výstupů
  2. dějství – 11 výstupů

 

CHARAKTERISTIKA POSTAV

Císař Karel IV. – rozumný, spravedlivý, schopný, čestný vládce se smyslem pro humor a pochopením pro lásku, upřímně miluje svou ženu Alžbětu a dokáže odpustit prohřešky

Císařovna Alžběta Pomořanská (Eliška) – milující žena, která nejvíce touží po svém choti, je obdařena tak velkou silou, že je schopná zlomit i meč

Pešek – královský šenk, zmatkař toužící po dívce Aleně a rytířských ostruhách

Alena – mladá dívka, která je schopna pro lásku udělat cokoliv; projevuje svou statečnost, odvahu a smysl pro humor

Král Petr – anakreontský ideál – dá cokoliv za víno, zpěv a ženy

Vévoda bavorský – ziskuchtivý magnát, který má dostatek cti, aby dokázal ustoupit lepším cílům, než jsou peníze

Arnošt z Pardubic – pražský arcibiskup, který pomáhá svému císaři a taktéž lidem okolo sebe

 

TEMATIKA, KOMPOZICE


Místo:
Hrad Karlštejn
Čas: 2. polovina 14. století (vláda Karla IV.) – červen, rok 1363

Téma: Průnik dvou žen na Karlštejn a jejich nepřekonatelná láska

Uspořádání: Chronologické
– psáno převážně formou dialogů, objevují se scénické poznámky

 

JAZYK DÍLA

Forma vyprávění: ich-forma

(Zadumá se), (v pozadí k sobě) – scénické poznámky
Seděti, šťastna – archaismy
znám každý tah jejího obličeje, každý vlásek jejích skrání, každý záhyb jejího úsměvu – hyperbola (nadsázka)
krámek – zdrobnělina
Ó, Bože, on myslí na mne! – věta zvolací


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!