Občanské právo – maturitní otázka

Tuto otázku do občanského práva nám zaslala Elis. Podrobnější zpracování najdete zde:

 

Dělení občanského práva

 • vlastnické
 • dědické
 • závazkové

 

Dědické právo

Dědí 3 způsoby:

 • 1) ze závěti
 • 2) ze zákona
 • 3) dědická smlouva

 

Dědická smlouva:

 • zůstavitel a ten co dědí, musí souhlasit obě strany i se změnami ještě za života
 • ze závěti: nepominutelný dědici-děti, u nezletilého musí dostat alespoň ¾ zákonného nároku a zletilí ¼ musí dát dětem, musí být sepsána, nejlépe s notářem
 • vlastnoručně napsáno, podepsáno; přesný datum
 • možnost měnit závět, či více závětí

 

Důvody k nedědění:

 • 1) když neposkytl pomoc v nouzi
 • 2) neprojevoval zájem
 • 3) trvale vede nezřízený život
 • 4) při odsouzení, trestný čin (zvrhlá povaha)

 

Dědická nezpůsobilost (dáno zákonem):

 • 1) kdo se způsobil trestného čino vůči zůstavitely
 • 2) manžel- dopuštěl se domácího násilý
 • 3) rodič – zbaven rodič. odpovědnosti

 

– zřeknutí dědického práva: za život, musí podepsat
– odmítnutí dědictví: např.dluhy
– vzdání se dědictví: ve prospěch někoho jiného
– odpovědnost za dluhy zůstavitele: dříve jsme museli do nabitého dědictví (výše) ale dnes situace může nastat že uhradíme dluhy do výše vlastního majetku-> v případě že věřitel dokáže že nebylo zahrnuto vše platá vše (například nepřiznali obraz)=nejednali fér
– způsob jak se tomu vyhnout= pořízení soupisu pozůstalostí
– ze zákona se dědí v 6 sklupinách1) manžel, děti 2)manžel, rodiče -> pak to jde níž, dědictví= pozůstalost
– závěť = poslední vůle

 

Právo závazkové

 •  vzniká z právních úkonů – ze smluv
 •  závazek znamená práva či povinnosti
 • patří sem odpovědnost za vady
 • pokud během záruky (24měsíců) zjistíme vadu reklamace –> oprava, výměna, vrácení peněz prodloužení záruky
 • nákup na internetu – možnost odstoupit do 14 dnů zánik závazků: řádným splněním uplynutí doby, kdy závazek platil dohodou obou stran znemožněno jeho plnění

 

úprava smluv:

 • Občanském zákoníku
 • Obchodním zákoníku
 • Zákoníku práce

 

lze uzavřít smlouvu, která není upravená v zákoně = nepojmenovaná smlouva

uzavření smluv:

 • písemně – nejčastější používání, uzavření před notářem
 • ústně
 • konkludentně – záleží na situaci
  •  není ani ústní ani písemná
 • před uzavřením: seznámit se s obsahem (jaká práva a povinnosti z ní vyplívají)
 • typy smluv: kupní, darovací, nájemní, o dílo, o půjčce, o úschově, o ubytování, o přepravě, cestovní, pojistná, o výpůjčce (bezplatně používám danou věc)


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!