Rodinné právo – společenské vědy

 

   Otázka: Rodinné právo

   Předmět: Společenské vědy

   Zaslal(a): Kateřina

 

 

Rodinné právo

 • Vztah mezi rodiči, dětmi a dalšími příbuznými a vztahy při náhradní rodině dětí.
 • Právo upravuje jen jádro rodiny – užší rodina.

 

Manželství:

Sňatek 1. církevní

 • prohlášení o uzavření manželství před příslušným církevním orgánem nebo osobou pověřenou. Tomuto sňatku musí předcházet pokřtění, před oddavkové sezení (řízení s farářem).

Sňatek 2. civilní (občanský)

 • prohlášení o uzavření manželství před pověřenou osobou (starostou) v místě trvalého bydliště alespoň jednoho ze snoubenců.

 

Manželství nelze uzavřít:

 • nesvéprávnost
  • nezpůsobilost k právním úkonům
 • osoby stejného pohlaví
 • příbuzní
  • bratr x sestra – ne
  • bratranec x sestřenice – ano
 • bigamie
  • pokud jsme už jednou ženatí/vdaní
 • nezletilost

 

Před uzavřením sňatku snoubenci prohlašují, že se rozhodli:

 • majetkové poměry – předmanželská smlouva
 • užívání příjmení


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!