Péče o nemocného s diabetem mellitem

Výukové otázky na téma Péče o nemocného s diabetem mellitem nám zaslala Lucie. Více otázek z ošetřovatelství najdete [zde].

 

Jak vzniká onemocnění diabetes melitus?

 • Vzniká jako následek nedostatku inzulínu nebo necitlivosti periferních tkání na inzulín. (porucha tkáně)

 

V čem spočívá onemocnění dm?

 • DM spočívá v poruše metabolismu cukru, bílkovin a tuku. Je to porucha buněčného metabolismu – využití cukrů v buňce.

 

Jedná se o časté onemocnění?

 • Ano, v populaci je stále na vzestupu a vyskytuje se v každém věku, ale u dospělých nejčastěji.

 

Rozdělení DM

 • DM 1.typu – je závislý na inzulínu, vyskytuje se i u mladších lidí
 • DM 2.typu – je závislý na dietě popřípadě tabletkách (PAD) vyskytuje se i u starších lidí.
 • Gestační DM vyskytuje se u těhotných
 • Sekundární DM vzniká po onemocnění nebo jako následek zvýšeného užívání hemeroidů.

 

Příčiny a rizikové faktory vzniku DM, uveďte příčinu nebo rizikové faktory DM?

 • 1-Genetická dispozice
 • 2- Přidružená onemocnění
 • 3- nadváha
 • 4- nedostatek pohybu
 • 5- věk
 • 6- kouření
 • 7- zvýšená konzumace alkoholu

 

Uveď 8 příznaků dm?

 • 1 – pomalé hojení ran
 • 2 – polydipsie (nadměrná žízeň)
 • 3 – bolesti nohou
 • 4- spavost
 • 5 – polyurie (nadměrné močení)
 • 6 – dehydratace
 • 7 – svědění genitálií
 • 8 – zamlžené vidění

 

Stručně popište akutní, časné komplikace dm?

 • 1- hyperglykémie (zvýšená hladina cukru v krvi
 • 2 – hypoglykémie (snížená hladina cukru v krvi)

 

Uveď 4 chronické (pozdní) komplikace DM?

 • 1 – diabetická noha
 • 2 – postižení cév sítnice (retinopatie)
 • 3 – slon k infekcím, zejména močových cest a kožních.
 • 4 – postižení nervů (neuropatie)

 

Jak vzniká hypoglykémie?

 • Hypoglykémie a hypoglykemické kóma vzniká při poklesu hladiny cukru pod dolní hranici normy. V krvi je pak příliš vysoká hladina inzulínu.

 

Uveď 3 příčiny hypoglykémie?

 • 1- nedostatek jídla
 • 2- předávkování inzulínem
 • 3- nedodržování stravovacího režimu

 

Uveď 4. příznaky hypoglykémie?

 • 1 – pocení
 • 2- třes
 • 3 – dvojité vidění
 • 4 – křeče až kóma

 

Popište stručně první pomoc u pacienta s hypoglykémí?

 • Při vědomí – Podáme cukr např., sladký čaj, zajistíme základní životní funkce, popřípadě zavoláme RZS.
 • Při poruše vědomí – nemocnému nesmíme podat nic perorálně, dostává glukozu intravenozně, aplikuje se injekce Glucgenu (diabetici mají vždy při sobě). Pomoc musí být rychlá, hrozí smrt pacienta.

 

Uveď laboratorní testy, které patří k diagnostice a sledování DM?

 • 1- hladina glykémie
 • 2 – hladina glykosurie
 • 3 – glykemická křivka
 • 4 – orální glukozový toleranční test – OGTT

 

Kteří lékaři pravidelně sledují diabetika?

 • 1 – diabetolog (nastavení léčby, kontrola celkového stavu, dodržování diety)
 • 2 – pediatr
 • 3 – oční lékař – 1x ročně
 • 4 – nefrolog (ledviny)

 

Popište zvláštnosti při zajišťování hygienické péče u diabetika.

 • Zvýšená péče o kůži: Diabetes postihuje celkově kvalitu kůže nemocného. Je zde zvýšené nebezpečí kvasinkových infekcí, infekcí nehtů, hnisání ran, poranění, poruch struktury kůže apod. Proto je vždy nutné zajistit suché a čisté lůžko a věnovat se prevenci dekubitů.
 • Zvýšená péče u nohy: Prevence vzniku syndromu diabetické nohy, nekrózy a následné amputace. Každodenně je potřeba při hygieně prohlédnut plosky nohou, po umytí je pořádně vysušit zejména v meziprstních prostorech. Používáme hydratační krém, ale nepoužíváme mezi prsty. Nehty by se neměly stříhat, nebo pouze rovně. Diabetici by nikdy neměli chodit bosky, i malé poranění představuje riziko infekce a komplikací. Obuv by měla být kvalitní, nejlépe pro diabetiky. Ponožky by se měly používat do každých bot, neměly by být těsné, ať nebrání prokrvení nohy a ani volné aby nesjížděly a nezpůsobovaly otlaky.

 

Jak lze zlepšit prokrvení nohou?

 • K lepšímu prokrvení nohu jsou vhodné různé jednoduché cviky u chodících nemocných také vhodná chůze po schodech po špičkách.

 

Stručně popis výživu nemocného s DM – dietu, pitný režim, zásady stravování?

 • Dieta: Nemocný s dm užívá dietu č. 9 hypokalorickou, ta spočívá v omezeném přísunu sacharidů, vyloučení koncentrovaných sacharidů (cukr, marmelády, čokoláda, bonbony). Lze sladit umělými sladidly. Je třeba preferovat potraviny s obsahem bílkovin – libové maso, mléčné výrobky, omezit živočišné tuky – sádlo, slanina, aby se předešlo cévním komplikacím. Vhodná přítomnost vlákniny ve stravě protože váže cholesterol a vstřebávání tuků.
 • Pitný režim: Zajistit dostatečný příjem tekutin – pít pouze neslazené – Doporučuje se 1,5 až 2,5 l den. Omezit alkohol.
 • Zásady stravování: Nemocný má mít sestaven kaloricky i výživově vyvážený jídelníček. Diabetici s normální hmotnosti by se měli při sestavování jídelníčku řídit obsahem sacharidů, diabetici s nadváhou také kaloriemi. Jídelní lístek má zahrnovat všechny hlavní živiny ve správném poměru. Jist 5×6 denně s pravidelnými přestávkami mezi jídly.

 

Uveď, v jakých oblastech můžete diabetika edukovat (zdravotně výchovná práce). Samostatná kontrola aktuálního zdravotního stavu, prevence komplikací.

 • Nemocnému je potřeba vysvětlit nebezpečí hypoglykémie, hyperglykémie a naučit je samostatné kontroly glykémie, glykosurie a krevního tlaku. Rovněž by měl být poučen o prevenci vzniku diabetické nohy (hygiena nohou, vhodná obuv, bavlněné ponožky, nechodit na boso, řádně ošetřit každé poranění (puchýře, otlaky a podobně).
 • Samostatnost při léčbě.
 • Nácvik aplikace injekčního inzulínu, poučení o léčbě perorálními antidiabetiky.

 

Význam a hlavní zásady léčby.

 • Pravidelnost, vyváženost, pestrost, pitný režim, kontrola příjmů sacharidů, kalorií, prevence obezity atd.

 

Psychologické a sociální otázky diabetu

 • Psychické problémy a jejich vliv na kompenzaci diabetu, techniky prevence a léčby stresu. Sociální problémy diabetiků – dodržování léčebného režimu při zaměstnání, bezpečnost řízení motorových vozidel. Těhotenství a diabetes, získávání informací o novinkách a diagnostice a léčbě.

 

Ke studiu doporučujeme materiál na našem dalším webu, například:

Ošetřovatelská péče u pacienta s diabetem mellitus


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!