Plánování – maturitní otázka z managementu

 

   Otázka: Plánování

   Předmět: Management

   Zaslal(a): Katka

 

 

Plánování

 • je rozhodovací proces rozvoje podniku, ve kterém manažer formuje cíl a cesty k jeho dosažení
 • je zaměřeno do budoucnosti a vytváří spojení mezi současnou situací a budoucí situací

 

Plánování – cíle

 • základem celého procesu komplexního strategického plánování je stanovení cílů podniku.
 • cíle vyjadřují stav, kterého chceme dosáhnout

 

SMART metoda

 • analytická technika pro navrhování cílů v řízení a plánování.
 • Tato metoda nám říká, že každý cíl musí být specifický, měřitelný, dosažitelný, realistický a časově specifikovaný.

 

S  Specific specifické, konkrétní cíle

M  Measurable měřitelné cíle

A Achievable/Acceptable dosažitelné/přijatelné

R Realistic/Relevant realistické/relevantní (vzhledem ke zdrojům)

T Time Specific/Trackable časově specifické/sledovatelné

 

Typy plánu

Z hlediska časového horizontu

 1. dlouhodobé plánování více než 5 let
 2. střednědobé 1 až 5 let
 3. krátkodobé asi 1 rok

 

Z hlediska úrovně rozhodovacího procesu

 • strategické plánování obecné cíle organizace
 • taktické plánování cíle jednotlivých organizačních článků
 • operativní plánování cíle jednotlivých zaměstnanců

 

Postup při tvorbě plánu

 • Stanovím cíle
 • Vymezím cesty jejich dosažení (varianty)
 • Jednu variantu zvolím to je plán

 

Výsledkem plánovací funkce managementu je plán, z kterého by mělo být jasné:

 • ČEHO chceme dosáhnout
 • JAK toho chceme dosáhnout


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!