Pojem management

 

   Otázka: Pojem management

   Předmět: Management

   Author: Verunka S.

 

 

 

1. Řízení

 • jedná se o soubor názorů, zkušeností, doporučení, přístupů, metod, které vedoucí pracovníci (manageři) užívají ke zvládnutí specifických činností (managerských funkcí), které jsou nezbytné k dosažení podnikových závěrů
 • jedná se o umění dosáhnout toho, aby lidé udělali to, co je potřeba
 • management je proces optimalizace využití lidských materiálních a finančních zdrojů k dosažení organických cílů
 • management je proces plánování, organizování, rozhodování, komunikování, motivování, kontroly a užití všech zdrojů podniku ke stanovení a dosažení cílů podniku

 

2. Skupina řídících pracovníků

 • jedná se o lidi, kteří tuto funkci vykonávají

 

3. Vědní disciplína

 • management patří mezi společenské vědy
 • představuje uspořádaný soubor poznatků, většinou od pozorovaných z praxe, které jsou zpracovány formou návodu pro jednání, nebo jako principy pro řízení
 • opírá se o poznatky z oblasti více vědních disciplín (ekonomika, matematika, psychologie, statistika, sociologie,…), tyto poznatky rozvíjí a aplikuje na podmínky řízení
 • management v sobě obsahuje i prvky umění, které souvisejí s individuálními schopnostmi managerů (organizační schopnosti, umění jednat s lidmi, vystupování, kvalifikované rozhodování,…)
 • řízení jako vědecká disciplína se začalo objevovat a začínalo se vytvářet počátkem 20. století; objevitel Fredrick W. Taylor: Základy vědeckého řízení (1911)

 

Managerské funkce:

 • plánování
 • organizování
 • personální zajištění
 • řízení (vedení) lidí
 • kontrola

 

 • rozhodování není uvedeno samostatně, protože je součástí všech funkcí


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!