Po nás ať přijde potopa! – rozbor knihy

 

Rozbor knihy Po nás ať přijde potopa!

Spisovatel(ka): František Gellner

Přidal(a): adelina0998

 

František Gellner

 • český básník, žurnalista, kreslíř, karikaturista, bohém a mystifikátor
 • představitel anarchistických buřičů
 • narodil se v Mladé Boleslavi, zde vystudoval i gymnázium
 • vystřídal mnoho vysokých škol v technických a malířských oborech (Příbram, Drážďany, Vídeň, Paříž…), které nedostudoval
 • lákaly ho spíš šantány (zábavní podnik kabaretního typu), kavárny a anarchistické spolky 
 • bez podpory a přízně rodiny se toulal
 • živily ho příspěvky do časopisů
 • pobýval v Paříži, Mnichově a Drážďanech, nakonec se vrátil do Čech a navázal přátelství s „olšanskými buřiči“ 
 • po vypuknutí války narukoval na haličskou frontu, ve stejném roce byl prohlášen za nezvěstného a později za mrtvého, ačkoliv jeho tělo se nikdy nenašlo (mnozí se domnívali, že je to jedna z jeho dalších mystifikací a dlouho po skončení války s trnutím hleděli na dveře v hospodách, když vstupovala zvláštní hubená postava)
 • verše zhudebnil Vladimír Mišík, Jaromír Nohavica, Pepa Nos, Katapult a další

 

Další díla:

 • Radosti života (1903)

 

Rozbor díla: Po nás ať přijde potopa! 

Rok vydání:

 • 1901

 

Literární druh:

 • poezie

Jazyk:

 • básně se podobají písničkám, jsou jednoduché a mají krátké verše
 • většinou i krátké strofy (některá strofa se i opakuje jako refrén)
 • nepoužívá obrazná pojmenování, ale pojmenovává přímo
 • používá banální rýmy, nepoetická slova, častá je u něho i nemetaforičnost (na rozdíl od symbolistů)
 • svými verši chce vědomě šokovat poklidné měšťanstvo, užívá vulgarismy
 • ve své básnické tvorbě hojně využívá dobových forem lidové zábavy (kuplety, šansony)
 • lyrickým subjektem je sám autor (zdánlivě autor sám sebe v očích čtenářů snižuje, píše o sobě kriticky a s cynismem, ale cynikem není, pouze se pokouší sám sebe moralizovat)
 • píše poezii velice přímou s minimem složitých obrazů, důležité je vyjádřit myšlenku, přesně a nezkresleně
 • sbírka obsahuje 34 básní.


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!