Proč je důležitá jazyková a stylistická korektura?

Konečně nastal ten okamžik, na který jste se těšili několik předchozích měsíců? Napsali jste poslední tečku ve vaší diplomové nebo bakalářské práci a už se těšíte, jak ji pošlete svému vedoucímu?

Zabrzděte. A co kontrola pravopisných chyb, překlepů a stylistiky? Nechce se vám do ní? Bez ní ale bude mít vaše práce výrazně nižší úroveň, než by mít mohla a možná bude také hůře hodnocena.  Věta s hrubkami totiž zkazí dojem i z perfektně odvedené vědecké práce.

 

Je jazyková korektura bakalářské práce opravdu nutná? Studuji přece technickou školu

Právě studenti technicky zaměřených vysokých škol by na jazykové korektuře bakalářské práce neměli šetřit.

Díky jejich orientaci nejsou jazykové dovednosti obvykle jejich silnou stránkou a překlepů a hrubých pravopisných chyb se v jimi sepsaných závěrečných pracích vyskytuje opravdu velké množství.

Proto by právě studenti tohoto typu vysokých škol měli korekturu bakalářky považovat za samozřejmost. Vedoucí a oponent práce hodnotí nejenom její obsahovou stránku a vědecký přínos, ale také její formální podobu.

I za tu dostáváte body a byla by škoda se o ně připravit, když jste na své závěrečné práci tak tvrdě dřeli.

 

Pro posluchače jazykově a humanitně zaměřených fakult je perfektní stylistika nutností

Jestliže jste několik let v rámci humanitně zaměřeného oboru odevzdávali seminární práce na vysoké odborné i jazykové úrovni, pravděpodobně si nebudete chtít zkazit svojí závěrečnou prací reputaci.

Právě ve vašem případě je po jazykové stránce bezchybná práce vyžadována nejvíce. A právě vy byste na tomto poli měli odvést opravdu dobrou práci.

Součástí jazykové korektury diplomové práce je samozřejmě několikanásobné přečtení a následné odstranění výrazných hrubých jazykových chyb a přeformulování nesrozumitelných vyjádření.

Nepočítejte s tím, že se vše podaří zvládnout hned napoprvé. V mnoha případech zabere poctivá a kvalitní jazyková korektura diplomové práce téměř stejný čas jako její samotné sepsání.

 

Vypomůže kamarád anebo se raději obrátíte na profesionály?

V některých případech, zejména u studentů humanitně orientovaných oborů, si můžete v případě jazykové korektury diplomové práce vypomoci navzájem. Autor své chyby vidí hůře, ale budete-li číst práci někoho jiného, již v první minutě v ní objevíte celou řadu chyb.

Podobně na tom bude váš kolega, který bude číst práci vaši. Nechcete-li ale nic ponechat náhodě a jazykové úrovni svých kolegů příliš nevěříte, svěřte se do rukou profesionála.

Těmi jsou vysokoškolští pedagogové jazykových oborů, ale i specialisté, kteří vaši práci upraví nejenom po jazykové a stylistické stránce, ale také navrhnou některé její formální úpravy, které v souladu s jejich zkušenostmi povedou k její úspěšnější obhajobě.

Zkušený korektor vás celým procesem korektury diplomové práce spolehlivě provede a udělá ji na vysoké úrovni za vás. Vy si tak budete moci odpočinout a připravit se na závěrečnou obhajobu a státnice. Více na www.korektorkatextu.cz.


Další podobné články na webu:

Napsat komentář

error: Content is protected !!