Rodina – odborný popis (sociologie)

Rodina je v sociologii solidární skupina osob navzájem spjatých manželstvím, příbuzenstvím nebo adopcí, které spolu dlouhodobě žijí a jejíž dospělí členové jsou odpovědní za výchovu dětí. Základní rodinu tvoří zpravidla dvojice rodičů + jejich děti. Rozšířenou rodinu tvoří k rodičům a dětem ještě k tomu tety, strýcové, bratranci, prarodiče… Rodina může být také neúplná (s jedním rodičem).

 

Funkce rodiny:

  • Biologická: Tato funkce má zajišťovat reprodukci lidské populace a nadále mu zajistit potřebné podmínky pro jeho život a další vývoj.
  • Ekonomická: Rodiče vydělávají peníze a ekonomicky zabezpečují rodinu.
  • Výchovná: Rodina je významným prostředím výchovy především v předškolním věku dítěte a v období dospívání.
  • Emocionální: Další funkcí rodiny, je poskytování citového zázemí, pocitu bezpečí a jistoty svým členům.

 

Typ rodin a způsob života může být často dost odlišný. Ovlivňuje to třeba místo bydlení, úroveň ekonomické funkce nebo třeba víra v Boha v rodině. Když se narodíte ve Středoafrické republice nebo v Kongu, tak je to asi něco jiného než třeba v Německu nebo někde v západní Evropě.

Rodina je v dnešní době dost relativní slovo, protože já s ním označuji nejen moji „genetickou rodinu“, ale také třeba, moji druhou rodinu, kamarády z fotbalu.

Rodina by měla být vždy na prvním místě.

 

Studijní materiál nám zaslal(a) Tomn566, děkujeme. Další materiály do sociologie najdete [zde].


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!