Severní Amerika, NAFTA – otázka ze zeměpisu

 

   Otázka: USA, Kanada, NAFTA

   Předmět: Zeměpis

   Author: Vojtěch Sýkora

 

 

 

USA

Tři nestejně velká a navzájem nesouvislá území

1) rozsáhlá kontinentální část území (48 států-87% rozlohy usa)

2)severozápad- Aljaška (sahá za polární kruh)

3) nejmenší území USA- Havajské souostroví-3000 km od kaliforn. Pobřeží

 

USA má rozlohu 9,3 milionu km, 4 nejrozlehlejším státem světa,320 milionu obyvatel

Třetí nejlidnatější stát světa

 

Základní údaje o severní americe

Severní amerika měří 24 630 000 km2 , 16,3% rozlohy světa, 463 milionu obyvatel

8% obyvateltsva na zemi hustota zalidnění 19 obyv./km2

 

Krajní body

Nejsevernější bodem mys Murchison

Nejjižnější bod  mys Mariato

Nejvýchodnější bod  labradorský mys Charles

Nejzápadnější bod mys prince Waleského (75 km od asie)

 

Max. Délka s. Ameriky  je 8 700 km

Max šířka je 5950 km

 

Povrch všech ostrovů zabírá 25,4 % rozlohy s. Ameriky

 

Největší ostrovy

 

Grónsko              2,1 milionu km

Balfin I                 0,5 milionu km

Victoria I             0,2 milionu km

Newfoundland   0,1  milionu km

Kuba                    0,1 milionu km

 

Přírodní poměry

Při pobřeží atlantského oceánu a na Floridě je atlantská nížina, která přechází v mississipsko nížinu

Na jihovýchodě USA Apalačské pohoří, střed USA vyplňují roviny

Kordillery prostupují USA od severu k jihu dvěma pásy : východní pásmojsou

skalnaté hory(rocky mountais)a západní pásmo:kaskádové hory a sierra nevada( Mount whitney 4418

kolorádská plošina = Grand Canyon

Na jihu Údolí smrti (86 m pod úrovní hladiny) je to nejníže položen místo S. Ameriky

Mohavská a Gilská poušť

Na Aljašce( hlavní město =Juneau) nejvyšší hora usa (mount Mc Kinley 6 194 m.n.m.)

Havajské ostrovy: vyhaslá sopka Mauna Kea( 4 205 m.n.m.) Mauna Loa činná (4 168 m.n.m.)

Největší řeka Mississipi

 

Podnebí

USA zasahuje do všech klimatických pásem

USA- Mírní podnebí severokanadské jehličnaté stromy- v lesním území los, jelen wapiti,medvěd grizzly,bobr,vydra. Typ. Živočichem Puma americká od Kanady až po Patagonii

střední část s.ameriky travnatý pás prérií (severoamerické stepí)- přeměněny na úrodná pole

prérii obývá: bizon, vidloroh, kojot,chřestýš (bizoni při kolonizaci téměř vyhubeni)

mírný pás nevadská poušť, velká solná poušť

subtropický pás Mohavská poušť a Gilská poušť

 

Nejvyšší srážky návětrné svahy koriller( jihovýchod Aljašky a západ státu Washington-3 000-6000mm)

Extrémně suché podnebí je ve velké Pánvi. Nejvyšší teploty v Údolí smrti (57 celsia)

Podnebí přímořských oblastí zde ochlazují mořské proudy- Labradorský- atlantský oceán

Kalifornský na tichomořském pobřeží

Na území USA 60 N. Parků, Yellowstonský NP-1872

 

Nerostné zdroje: černé uhlí- Apalačské pohoří, zemní plyn Texas, ropa – mexický záliv

Na Aljašce a na Kolorádské plošině ložiska uranových rud

USA- železná ruda – Hořejší jezero, v kordillerách = barevné rudy (rudy měděn,niklu,chromu…)

Významné zásoby síry

 

Obyvatelstvo 76% obyvatel ve městech ,největší světová megapole- urbanizované území

Boswash( boston, new york, philadelphia, a Washington) (50 milionu obyvatel)

Chippits (chicago,detroit, cleveland A pittsburgh)

Sansan ( san francisco, Los angeles a San diego)

 

74% běloši,12% afroameričané,hispanoameričané 10%,3% asiaté,1% eskymáci

Největší zalidnění Bermudy 1215 obyv/km a Portoriko 414 obyv/km

Nejnižší zalidnění Grónsko 0,03 obyv./km, nejlidnatější stát USA 269 miliónů

Natalita  22% mortalita 7%, přírustek obyvatelstva ovlivnuje migrační proud směřujíci do s. Ameriky

Ročně se přistěhuje 1 milion obyvatel

 

Hospodářství

2,2% zemědělství, 24,8% průmysl a 73% ve službách

70% průmyslového potenciálu v tzv. Průmyslovém pásmu

Na tichomořském pobřeží  až 15% průmyslové produkce USA

Technologický park- Silicon Valey založený na bázi standfordovy univerzity ,výpočetní technika

Těžba:Černé uhlí-2 na světě,ropa -3 na světě,zemníí plyn 2 na světě

Výroba elektrické energie 72% tepelnými elektrárnami, jaderné 20%

Zemědělská půda 60% rozlohy USA, produktivní mechanizované a specializované

Nejproduktivnější ze. Oblastí kukuřičný pás (corn belt) jižně od velkých jezer

Severozápad a jihozápad- Pšeničný pás (whea belt)

V atlantské a mississipské nížině- bavlníkový pás, zemědělství USA= vysoce přebytkové

USA federativní republika- 50 spolkových států a 1 federální distrikt hlavního města)

 

Kanada

Kanada hraničí se třemi oceány (tichý, severní a atlantský)

Největší souostroví Baffinův ostrov- 507 tis. Km-5 nej. Na světě

Kanada- rozloha 9,9 milionu km, druhý nejrozlehlejší stát

 

Přírodní poměry

Na severu rozsáhlá arktická nížina, nejdelší řeka kanady Mackenzie- 4 240km, vlévá se do Beaufortova moře,Nejvyšší hora Mount Logan-5 951 m – v pohoří svatého eliáše

na severu arktické pustiny (mechy, lišejníky a řasy), tuleni, mroži, a lední medvědi

subpolární oblasti tundry(lišejníkové,mechové a keřové)-zvěř bělokur sněžný, sovice sněžná, sob,liška

5% území Kanady chráněno- největší Národní park – Wood Bufalo-45 tisíc km- losi,bobři karibů…

 

Obyvatelstvo

30,2 milionu obyvatel, hustota zalidnění 3 obyv. /km

Anglokanaďané- 34%, Frankokanaďané- 27%, eskymáci tvoří  2% populace

Dva úřední jazyky Francouzština a angličtina- katolíci a protestanti

 

Hospodářství

2,7% zemědělství, 24,3% průmysl, 73% ve službách

Těžební průmysl- 1 místo ve světě v těžbě niklu,zinku a uranu

Alberta, dolní tok řeky Mackenzie, a šlf ledovcového oceánu- ropa a zemní plyn

60% elektřiny vyrobí hydroelektrárny,15% jaderné elektrárny

Průmysl petrochemicky, dřevozpracující a píprenský průmysl

Zemědělství – vysoký stupen mechanizace- specializovaná farmářská výroba

Živočišná výroba- chov masného skotu v prérijích (alberta a Saskatchewan)

V severských oblastech specializované farmy na chov kožešinové zvěře ( liška,bobr a norek)

 

Kanada nezávislý stát  federativní stát členem commonwealthu , hlava = panovník, guvernér

Přístavy: Montreal a Halifax a Vancouver

Kanada se dělí na 10 provincií a 3 teritoria

 

NAFTA

Severoamerická dohoda o volném obchodu  je obchodní dohoda spojující Kanadu,Spojené státy americké a Mexiko se snahou omezit obchodní a celní bariéry a liberalizovat obchod. Sídlem jsou hlavní města všech členských států (tedy Ottawa,Washington D.C. a Ciudad de México). NAFTA nabyla účinnosti 1. ledna 1994.


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!