Zabiják (Émile Zola) – rozbor díla

 

   Otázka: Zabiják (Émile Zola)

   Předmět: Rozbor knihy

   Zaslal(a): Martas

 

 

Literární druh – epika

Hlavní znaky literárního druhu – vypravuje příběh či děj, má 2 složky: vypravěč a promluvy jednotlivých postav

Upřesnit literární útvar – próza, sociální román

 

Postavy

 • Gervaisa [žerveza] : matka Claude [klod] a Štěpánem
 • Lantier [lónthti] milenec Gervaisa na začátku knihy
 • Virginie [viržíny] sestra Adéli za kterou uteče Lantier od Gervaisy
 • Nana [nená] dcera Coupeau a Gervaisy
 • Coupeau [kopu] – klempíř zamiluje se do Gervaisy a mají spolu dceru Nanu
 • Goujeta [gož(e)tá] truhláře který pučí peníze Gervaise na prádelnu

 

Kompozice díla – chronologicky

 

Charakterizuj jazykovou stránku – slovní zásobu, obrazná pojmenování atd.

 • spisovná er – forma, v přímých řečech se objevuje jazyk prostých lidí, objevují se vulgarismy,  argot, jinak je kniha bohatá na podrobné popisy, které jsou typické pro naturalistické romány.

 

V ukázce

 • Orientačně zasaď dílo do tvorby autora – dílo patří do cyklusu 20 románů (rougon – macquartů [rugon – makartů]). Zabiják 1877,.       Další díla (Nana, břicho paříže,…)
 • Autora zasaď do kontextu literatury příslušného období – 1840 – 1902 Paříž. Francouzský spisovatel a představitel naturalismu.
 • Posuď aktuálnost vyznění – myslím že to co se píše v knize zabiják tak je zcela identické v tehle dobe ale už se o tom tolik nemluví. Podle mě si na to lidé zvykli a na věk na alkoholu je rychlí zvláště u mladých lidi.
 • Identifikuj kulturní a historické souvislosti – dílo vzniklo v období velkých změn a naději, které spadalo mezi dvě velké Začalo to roku 1789 ve francii a pokračovalo rokem 1848 v celé Evropě. Nespokojenost vyvolala bouření lidí, šířily se nacionální a liberální      myšlenky. Malé revoluce byly ale vždy potlačeny.
 • Popiš atmosféru textu a čím tě oslovil – oslovil mě svým zaměřením je to detailně popsaná situace a jde poznat, co z člověka  dělá alkohol.

 

Postup

 • Směr – naturalismus
 • Autor – Emil Zola – v mládí nepříliš úspěšný student
 • Dílo – zabiják – sociální román
 • Hlavní myšlenka – autor poukazuje na to, jak alkohol = zabiják ničí člověka a varuje předním
 • Další autoři – Honoré de Balzac – Otec Goriot, Gustav Faubert – Salambo, Guy de Maupassant – Kulička


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!