Základy třískového obrábění kovů

Maturitní otázku na téma Základy třískového obrábění kovů nám zaslal(a) Kymla. Další zpracování najdete například [zde].

 

Podstata třískového obrábění, řezný klín

 • Třískové obrábění je technologický proces, při kterém řezná síla vtlačuje nástroj ve tvaru řezného klínu do povrchu obrobku a odebírá materiál v podobě třísky z obrobku, třísko odchází po čele nástroje.
 • Řezný klín je funkční prvek každého řezného nástroje. Je tvořen plochou čela, plochou hřbetu a ostřím, které vzniká jejich průnikem.

 

Vznik třísek, druhy třísek, základní vzorce

 • Při procesu obrábění dochází k oddělování částic materiálu z obrobku, oddělená část tvoří třísku. Soudržnost jednotlivých částí třísky závisí na fyzikálních vlastnostech obrobku, na řezných podmínkách a na geometrii obráběcího nástroje.

 

 Rozlišujeme 3 druhy třísek.: 

 • 1. Plynulá tříska, 2. Článkovitá tříska a 3. Elementární tříska.
 • Protože třísky někdy nevzniknou v ideálním tvaru, tak se na nástrojích nachází děliče a utvářeč třísky, které mají za úkol utvořit nebo ulomit třísku dle potřeby. Známe stupínkové a žlábkové děliče.

 

Řezné podmínky, při obrábění, základní vzorce

 • Při obrábění musíme zvolit ideální řezné podmínky, při němž vycházíme ze řezné rychlosti, posuvu a hloubky řezu a pomocí vzorců vypočítáme řezné podmínky:
  • Řezná rychlost

        D x π x n

 v = ————-           [m/min]

           1000

  • Výpočet otáček:

n = 1000 v / π D

 

Obrobitelnost materiálu ve vztahu k řeznému nástroji

Při obrábění způsobuje břit nástroje plastické deformace:

 • primární plastické deformace
 • sekundárních plastická deformací.
 • plastické deformace obrobených ploch

Největší podíl na deformaci třísky má oblast primárních plastických deformací. Tvar a velikost této oblasti jsou závislé na vlastnostech obráběného materiálu, geometrii břitu, řezných podmínkách a na řezném prostředí. Tato oblast je při ustálených řezných podmínkách neměnná a zachovává si vůči čelu nástroje stálou polohu.

 

Trvanlivost břitu nástroje, jeho životnost:

Výrazně ovlivňuje:

 • 1. Řezná Rychlost
 • 2. Posuv
 • 3. Hloubka řezu
 • 4. Úhel Řezu
 • 5. Druh Obrábění

Pozn.: Trvanlivost definujeme dobou, za kterou se  musí daný nástroj nebo VBD přebrousit nebo vyměnit za nový břit.

 

Tepelná bilance, rovnice tepelné bilance

 • Teplo vzniká v zóně řezání přeměnou mechanické práce nástroje. Při obrábění se 95%-98% přemění na teplo!
 • Teplo se šíří do třísky, do obrobku a do nástroje a okolí.
 • Naší snahou je, veškeré teplo odvádět třískou a proto upravujeme geometrii nástroje, aby tomu tak bylo.
 • A teplo odvádíme také z okolí pomocí chladících kapalin a vzduchu.
 • Rovnice tepelné bilance: Q celkové = Qobrobku + Qnástroje + Qtřísky + Qokolí


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!