Bankovnictví – Finance a ekonomie

 

   Otázka: Bankovnictví

   Předmět: Finance a ekonomie

   Zaslal(a): Dana

 

 

Bankovnictví
= součástí finančního systému, který produkuje finanční služby -> přesunuje volné peněžní prostředky odtud, kde přebývají tam, kde chybí

 

Finanční systém se skládá ze 3 částí:

 • instituce poskytující služby
  •  banky, družstevní záložny, stavební spořitelny, pojišťovny, úvěrové společnosti, penzijní fondy, obchodníci s CP (burzy, makléři)
 • Zákazníci (klienti)
 • Orgány státního dohledu a regulace (ČNB, Ministerstvo Financí, ECB = Evropská centrální banka)

 

Finanční instituce:

 • banky a družstevní záložny (obchodní – komerční banky + „kampeličky“ + “stavební spořitelny“)
 • pojišťovny
 • úvěrové spol. (HOMECREDIT, PROVIDENT, CETELEM …)
 • penzijní fondy (penzijní připojištění, často dceřiné společnosti bank)
 • obchodníci s cennými papíry (burzy, centrální depozitář cenných papírů, makléřské spol.)

 

Bankovní soustava
= souhrn bank působících v konkrétní zemi (na určitém trhu, zpravidla v 1 zemi)

 

Členění bankovní soustavy:
1) dle makroekonom. a mikroekonom. funkcí

jednostupňová bank. soustava

 • = spojení makro. i mikro. funkce. v 1 bance
 • -> zabezpečování stability měny, provádění hospodářské  politiky, přijímání vkladů a poskytování úvěrů je v 1 bance
 •  – v méně vyspělých zemích, nebo v ČR před rokem 1989

dvoustupňová bank. soustava

 • – používá se v ČR
 • = makro. i mikro. funkce. jsou odděleny
 • -> stabilitu měny i hospodářskou politiku zajišťuje centrální banka
 • -> přijímání vkladů a poskytování úvěrů komerční banky

 

2) podle rozsahu obchodů, které banky mohou vykonávat

model univerzálního bankovnictví

 • – banky mohou vykonávat celou řadu obchodů, od přijímání vkladů, poskytování úvěrů až po investiční bankovnictví (=obchody s CP)
 • -tento model je typický pro Stř. Evropu vč. ČR

model odděleného bankovnictví

 • – striktní oddělení komerčního a investičního bankovnictví
 • – banky buď přijímají vklady, nebo poskytují úvěry nebo provádějí investiční obchody
 • -tento model je typický pro USA  (přesně takto platil zejména v období velké hospodářské krize)

smíšený model

 • banky mají 100% dceřinné spol., které poskytují invest. obchody
 • -typický pro Maďarsko a Itálii

 

Bankovní soustava v ČR

-> dvoustupňový model univerzálního bankovnictví


1.STUPEŇ – Centrální banka
– ČNB


2.STUPEŇ – Komerční banky
 – momentálně jich na trhu působí kolem 40 vč. organizačních složek zahraničních bank + 10 družstevních záložen (AKCENTA, CITFIN, Podnikatelská  družstevní záložna)
Organizační složka cizí banky

 • nemusí žádat ČNB o licenci
 • podléhá regulaci centrální banky země, odkud pochází

 

Družstevní záložny – přijímají vklady a poskytují úvěry pouze svým členům; nemohou provádět invest. obchody (“kampeličky“)


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!