Lakomec (Molière) – rozbor díla

 

   Otázka: Lakomec (Molière)

   Předmět: Rozbor knihy

   Zaslal(a): Martas

 

 

Literární druh – DRAMA

Hlavní znaky literárního druhu -DĚJ PROBÍHÁ JEDNÁNÍM POSTAV (DIALOGEM A MONOLOGEM), DEJ NA SCÉNĚ V JEDNOM MÍSTĚ A ČASE, SETKÁVAJÍ SE ZÁJMY ÚSTŘEDNÍCH

Upřesnit literární útvar – DRAMA, DIVADELNÍ HRA, KOMEDIE O 5 DĚJSTVÍCH

 

Postavy

 • HARPAGON otec KLEANTA a ELIŠKY
 • ANSELM otec VALÉRA a MARIANY
 • ŠTIKA sluha KLEANTA
 • JAKUB kuchař a kočí
 • FROSINA dohazovačka
 • ŠIMON zprostředkovatel

 

Kompozice díla – CHRONOLOGICKY

Charakterizuj jazykovou stránku – slovní zásobu, obrazná pojmenování atd.

 • PŘELOŽENO Z FRANCOUZŠTINY, JAZYK JE SPISOVNÝ,  MÍSTY SKORO ARCHAICKÝ, TYPICKÝ PRO SVOJI DOBU, KNIHA JE PSÁNA NA JEDNU STRANU PROCÍTĚNĚ, NA  DRUHOU STRANU VTIPNĚ

 

V ukázce

 • Orientačně zasaď dílo do tvorby autora – DÍLO VZNIKLO ROKU 1668 JEDNO Z POSLEDNÍCH DĚL
 • Autora zasaď do kontextu literatury příslušného období – 1622 – 1673 FRANCOUZSKÝ HEREC, SPISOVATEL, DRAMATIK OBROBÍ KLASICISMU
 • Posuď aktuálnost vyznění – PODLE MÉHO NÁZORU JE DÍLO AKTUÁLNÍ ALE S TOU VÝHRADOU, ŽE V TÉTO DOBĚ JE OJEDINĚLÉ ABY OTEC NUTIL SVÉ DĚTI DO MANŽELSTVÍ S NĚKÝM, KOHO NECHTĚJÍ, ALE JSOU LIDÉ KTEŘÍ SE BEROU TAKE JEN KVŮLI PENĚZŮM.
 • Identifikuj kulturní a historické souvislosti – TOTO OBDOBÍ SE NĚKDY POVAŽUJE ZA ZAČÁTEK KLASICISMU
 • Popiš atmosféru textu a čím tě oslovil – DLE MÉHO NÁZORU JE TO ZÁBAVNÁ A POUTAVÁ KNIHA JSOU TAM ČASTÉ ZÁPLETKY A VŠECHNO JE

 

Postup

 • Směr – KLASICISMUS
 • Autor – MOLIÉRE – ČLEN KOČOVNÉ SPOLEČNOSTI
 • Dílo – LAKOMEC – KOMEDIÁLNÍ DIVADELNÍ HRA
 • Hlavní myšlenka – CHAMTIVOST ČLOVĚKA
 • Další autoři – JEAN DE LA FONTAINE – FLORENČAN, PIERRE CORNEILLE – KŘESŤANSKÁ MORÁLKA


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!