Dějiny pravěku – dějepis

 

   Otázka: Dějiny pravěku

   Předmět: Společenské vědy

   Zaslal(a): xx

 

 

Mladý paleolit (40 000-8 000 př.n.l.)

 •          člověk současného typu
 •          dokonalejší nástroje z kostí a kamene (škrabadla, hroty)
 •          artikulovaná řeč
 •          dělba práce mezi muže a ženy
 •          Dolní Věstonice, Předmostí u Přerova (naleziště lovců mamutů)
 •          stálé tlupy
 •          počátky náboženství a umění (nástěnné malby: Španělsko, Francie)

 

Počátky umění v mladém paleolitu

 •          jeskynní malby: Atlamira, Lascaux
 •          první keramika, řezbářství (zvířecí a ženské figurky, kult ženy-matky)

 

Mezolit

 •          změna podnebí po poslední době ledové
 •          luk, harpuna, bumerang
 •          ochočení psa

 

Neolitická revoluce

 •          začátek v oblasti úrodného půlměsíce
 •          zemědělství
 •          pevné příbytky
 •          vypálené, hliněné nádoby
 •          lid s lineární a vypíchanou keramikou

 

Eneolit

 •          chalkolit
 •          měď
 •          oradlo a vůz
 •          společenská dělba práce
 •          stavba megalitů(stonehenge) a sídlišť na jezerech (menhiry, dolomeny, kramlechy)
 •          patriarchát
 •          keramika šňůrová, kultura zvoncových pohárů

 

Doba bronzová 2200-750 př.n.l.

 •      objev slévání mědi a cínu=bronz
 •          rozvoj obchodu s kovy, solí a jantarem
 •          v egejské oblasti vznikají ve 2.tisíciletí př.n.l. státní útvary

 

starší doba bronzová

 •          únětická kultura (koflíky, kostrové pohřby ve skrčené podobě

 

střední doba bronzová

 •          mohylová kultura, chovatelství, vznik kamenných svazů

 

mladší doba bronzová

 •          kultura popelnicových polí
 •          vznik pravěkých národů na konci doby bronzové, rozkvět evropských kultur, žárové hroby
 •          knovízská kultura

 

Doba železná 750 př.n.l. -0

 •          rozmach řeckých států
 •          rozvoj hutnictví, dokonalejší nástroje i zbraně (vojenství i válečnictví)
 •          roste význam koně
 •          nové řemeslo: kolářství
 •          chov kura domácího
 •          rostou majetkové rozdíly-bohatě vybaveny hroby

 

starší doba železná

 •          halštatská kultura-nález v Byčí skále
 •          blanská kultura


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!