Umění evropského pravěku

Maturitní otázku na téma Umění evropského pravěku nám zaslal(a) Vl, podrobnější zpracování můžete najít například [zde].

 

DOBA KAMENNÁ

 • Paleolit – 3.000.000 – 10.000 př.n.l

 

nejstarší paleolit – 3 000 000 – 600 000 př.n.l.

 • pěstní klín, symetrie

 

starší paleolit – 250.000 – 40. př.n.l

 • rozvoj
 • první projevy umění
 • HOMO SAPIENS – první malířské projevy, Vznik umění – člověk něco zdobí, vyjadřuje se

mladší paleolit – 40 000 – 10 000

 • Vrhač oštěpů zv. Skákající kůň – Francie, dělba práce
 • Matriarchát – vedoucí postavení ve společnosti má žena.

 

4 Druhy výtvarné činnosti

 • jeskynní malby na skalních stěnách
 • sošky lidí a zvířat,
 • drobné předměty zdobené kresbou, rytinou a řezbou
 • šperky

 

Jeskynní malby

 • otisky rukou do měkké stěny s barevně vyznačenými pozadím tzv. Makaronské kresby
  • Horor vacui = strach z prázdnoty
  • Lidská figura – stylizovaná postava lukostřelce v běhu, postava tančícího kouzelníka    (TroisFréres, Francie)
 • Francie – Lascaux – fragmet salních maleb (býci, koně a sobi)
  • “Kroucená perspektiva”
  • Mistrovské dílo, dovršující dlouhodbí vývoj, nejzdařilejší výtvor paleolitu
  • Kůň, býk a sob tvoří střed kompozice, tzv. Býčí hlídku
 • Španělsko – Altamira
  • První objevená jeskyně
  • Realistické zachycení byzonů
  • 180 obrazů zvířat


Sochařské projevy

 • Řezba bizona v sobím parohu (jeskyně La Mandeleine, Francie)
 • Venuše – symbol plodnosti
  • Věstonická (popel, hlína, kostní prach)
  • Venuše z Ulmu (nejstarší soška člověka)
  • Venuše z Lespugue (mamutí kel)
 • Mezolit + Neolit – 10.000 – 7.000 – 3.000 př.n.l.

 

Architektura

 • Obytné domy – nedochovány, obytné jámy, stěny z proutí, střechy z kůží
 • Kultovní stavby – menhir, dolmen a kromlech
 • Severní evropa
 • Kultovní rituální hroby, astronomické observatoře,..
 • Největší menhir na světě z Locmariaqueru v Bretani, 23m, váha 348t, rozbit bleskem

 

Megalitická kultura

 • Stonehange, Velká Británie, 1.800 př.n.l, chrám zasvěcený bohu slunce
 • Carnac, Francie, proslulá alej u Carnacu

 

Totemismus a Fetišismus

 • Fetiš – objekt předpokládaní vykazující nadpřirozené schopnosti
 • Kult předků – forma náboženství, věřil v uctívání zemřelých předků (posmrtný život) = různé způsoby úcty
 • Keramika – lineární keramika, vypichovaná keramika, malovaná keramika, šňůrová keramika

 

Pozdní doba kamenná – eneolit – 2.200 – 750 př. n. l

 • Objev bronzu
 • Rozvoj řemesel – hornictví, hutnictví, kovolitectví, kovotepectví, kovářství, zlatnictví, klenotnictví
 • Výroba nástrojů ulehčila práci
 • Specializace na výrobu – řemeslná výroba, pastevectví = rozvoj obchodu
 • Zpracování zlata – znali dříve než bronz, výroba šperků
 • Technické zpracování zlata
  • Fligrán – tenká, různě stáčená vlákna zlata vytvářející ornamentální vzory a přiletována k podkladu
  • Granulace – drobná zlatá zrníčka přeletována k podkladu vytvářející ornament

 

DOBA BRONZOVÁ

 • Bronz = měď + cín
 • Domestikace kachen, slepic, koček
 • Výroba skleněných korálků – těmi se platilo
 • Unětická kultura – 2.200 – 1.600 př. n. l.
 • podle pohřebiště v Úněticích u Prahy
 • kvalitní pálená keramika (vypadá jako kov)
 • Mohylový lid = (Čechy a Morava), pohřbívali do hrobů ve tvaru mohyly (nálezy mečů)
 • Lid popelnicových polí – kremace, popel se ukládá do kamenných uren, ty se rozmisťují na posvátných polích

 

DOBA ŽELEZNÁ

Keltové

 • poprvé v Rakousku 800 př. n. l.
  • Věřili v mnoho bohů – více než 100 (hlavně přírodních)
  • Sůl = bílé zlato
  • Později se přemístili do Velké Británie
  • Objev železa
  • Památky – Vápencový Netvor Noves, oppidia – keltská střediska, bronzový kráter z Vix

 

Doba Halštatská (starší doba železná) 750 – 450 př.n.l.

 • Vynález kola – dřevěné vozy
 • Bronzový býček s plombou na čele

 

Doba Laténská (mladší doba železná), 450 – cca rok 0)

 • Hrnčířský kruh, keramika malována
 • Kruhový rotační mlýn


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!