Dlouhodobý majetek – dlouhodobé povahy

 

   Otázka: Dlouhodobý majetek – dlouhodobé povahy

   Předmět: Ekonomie a účetnictví

   Zaslal(a): Katka

 

 

Dlouhodobý majetek

  • potřebuje podnik k zajištění své činnosti (opotřebovává se)

 

drobný DM – cena je nižší než 40 000,-doba používání delší než 1 rok, může se odepisovat.
hmotný DM -movitý(auto,prostředky), nemovitý(stavby,pozemky,budovy)
cena nad 40 000,- doba používání delší než 1 rok, odepisuje se
nehmotný DM – (licence, software, know-haw, značka firmy)
cena nad 60 000,- doba použití delší než 1 rok, odepisuje se
finanční DM-dlouhodobé cenné papíry(akcie,dluhopisy,vkladové listy,certifikát)
minimální cena není stanovena, doba používání více jak 1 rok, neodepisuje se

 

Pořízení:
1.nákup– novy i použity DM. Dodavatelské pořízení investic
2.vlastní výroba– stavební firma si postaví novou sportovní halu
3.darování– stát daruje firmě ekologické  zařízení
4.převod z osobního majetku podnikatele– truhlář vloží do firmy jako DM garáž kde zřídí dílnu
5.vklad majetku společníky-2firmy se dohodnou na společné dopravě zboží a zatím účelem dceřinou společnost, do které vloží dopravní prostředky a garáže
6.novým zjištěním– tyká se NDM, firemní značka, logo, know-how
7.leasingy:

  • operativní– krátkodobý pronájem(do 1 roku) po ukončeni pronajmu DM vrátí pronajímateli nebo leasingové společnosti
  • finanční – dlouhodobý pronájem(nad 1 rok) po skončeni leasingu firma DM odkoupí a stane se vlastníkem DM

 

Oceňování:
1.pořizovací cena -cena při nákupu od dodavatele=cena nákupu + náklady spojené s pořízením např.: doprava, instalace, servis
2.reprodukční pořizovací cena -používá se v případech, kdy firma nemá doklad o hodnoty majetku například: při vkladu majetku z osobního vlastnictví do podnikaní, tato cena je jako odhadni.
3.cena ve vlastních nákladech – tato cena se používá v případě vlastni výrobky DM, tato cena neobsahuje zisk
DHM+DNM je pro všechny 3 typy ceny
Finanční DM je pouze cena pořízení

 

Odepisování:
-je postupné přenášení vstupní ceny DM do nákladu firmy
Rozlisujeme: daňové – jsou upraveny zákonem z daně přijmu
účetní – si stanovy firma tak, aby objektivně vystihla míry opotřebení DM

Daňové odpisy: 2 metody – rovnoměrné a zrychlené
jednu z uvedených metod si firma při pořízení DM zvolí, ale pak ji musí dodržet po celou dobu odepisovaní
Funkce odpisů z pohledu firmy a státu!


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!