Financování podniku

 

   Otázka: Financování podniku

   Předmět: Ekonomie a podnikání

   Zaslal(a): Tomáš Rathouz

 

Finanční řízení, finanční plán, nástroje finančního řízení

 

Finanční řízení je hlavní součástí řízení podniku. Je zahrnováno do vrcholového řízení,

Finanční plánování. Tedy stanovení posloupnosti budoucích dějů v oblasti financí, které popíší cestu k vytyčenému finančnímu, kontroly nad financemi a řízení finančních rizik

strategický plán – časový horizont 5 – 20

dlouhodobý plán – časový horizont 1 – 5 let,

krátkodobý plán – časový horizont do 1 rok

 

Náklady – členění, kalkulace, druhy a metody kalkulace, možnosti snížení nákladů

Provozní naklady/ finanční naklady/mimořádné naklady

 

Má tyto položky

  1. přímý materiál
  2. přímé mzdy
  3. ostatní přímé náklady
  4. výrobní (provozní) režie

 vlastní náklady výroby

  1. správní režie
  2. zásobovací režie

vlastní náklady výkonu

  1. odbytová režie

úplné vlastní náklady výkonu

  1. zisk (ztráta)

cena výkonu

Výnosy – členění, možnosti zvýšení výnosů

Provozní/ finanční/ mimořádne

hospodářský výsledek, použití zisku, krytí ztráty

– zdroje financování

– výhoda využití cizích zdrojů


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!