Základy logistiky

 

   Otázka: Základy logistiky

   Předmět: Logistika

   Zaslal(a): LGS

 

Současnost:

 • Logistika je integrovaná (slučování) disciplína, která řeší komplexní pohyb zboží od okamžiku jeho výroby po jeho dopravení konečnému spotřebiteli.
 • Logistika zkoumá, jak přepravit správné zboží na správné trhy ve správnou dobu za cenu, kterou je konečný spotřebitel ochotný akceptovat.

 

Hlavní úkoly logistiky:

 • Uspokojit požadavky odběratelů v požadovaném čase, množství, kvalitě, ceně
 • Minimalizovat náklady

 

Logistika má zabezpečit, aby byly náklady k dispozici

 • Správné materiály
 • Ve správném čase
 • Na správném místě
 • U správného zákazníka
 • Ve správném množství
 • Se správnou jakostí
 • Se správnými informacemi
 • A to s přijatelným finančním dopadem

Týká se toku materiálů z místa jeho vzniku (těžby) do místa jeho spotřeby (trh), s cílem uspokojit přání zákazníka.

 

Rozdělení podle hlavní činnosti:

 • Zásobovací – řízení optimálního stavu zásob
 • Výrobní – dopravní, manipulační, skladovací, a vychystávací
 • Distribuční – proces přeměny výrobku na zboží a určení místa a času této transformace

 

Podrobnější rozdělení:

 • Dopravní – návrh a volba optimálních dopravních prostředků
 • Manipulační – všechny manipulační procesy
 • Balicí – volba funkce, typu, velikost, konstrukce a materiálu obalu
 • Skladová – návrh a řešení všech činností související se skladováním
 • Informační – způsob a rozsah přenosu dat, informační technologie
 • Dispoziční – plánování a volba optimálních dopravních cest, uzavírání smluv
 • Zpětná – odstranění a likvidace odpadového materiálu vznikajícího v procesu výroby, balení a distribuce zboží

 

Cíle logistiky:

Vnější:

 • Orientace na splnění přání zákazníka a požadavku trhu

Vnitřní:

 • Minimalizace nákladů na dopravu, manipulací a skladování, na výrobu, zásoby

Výkonný cíl

 • přepravovat materiály, polotovary, zabezpečit výrobu a prodej na správném místě, jakosti druhu

Ekonomický cíl

 • zabezpečit výkonovou složku s přiměřenými náklady bez ohrožení likvidity podniku

 

Subjekty logistiky:

Všichni, kdo se podílejí přímo nebo nepřímo na uspokojování logistických potřeb:

 • Výrobci
 • Distributoři
 • Zasilatelé, dopravci, operátoři
 • Poradenské organizace
 • Organizace a asociace pro logistiku


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!