Inventarizace zásob – účetnictví

 

   Otázka: Inventarizace zásob

   Předmět: Účetnictví

   Zaslal(a): Nathalia

 

 

Povinnost inventarizace

– Zákon o účetnictví ukládá povinnost provádět inventarizaci u veškerého majetku firmy ke dni řádné účetní závěrky.
-U zásob se může provádět inventarizace i průběžně.

 

Co je to inventarizace

– Inventarizace je PROCES,při kterém zjišťujeme,zda je shoda mezi ÚČETNÍM a SKUTEČNÝM stavem zásob , proces při kterém se vyčíslí případné rozdíly a sjedná se náprava

 

Inventura

– Skutečný stav zásob zjišťujeme tzv. INVENTUROU, která je pouze částí procesu inventarizace .
– Inventura je chápána jako samotné přepočítání ,převážení či přeměření zásob.
– Jedná se tedy o fyzickou inventuru.

 

Inventarizační rozdíly

– Při inventarizaci může dojít k následujícím INVENTARIZAČNÍM ROZDÍLŮM.
1. PŘEBYTEK
2. MANKO
3.NEZAVINĚNÉ DO VÝŠE NORMY,PŘIROZENÝCH ÚBYTKŮ(SESYCHÁNÍ,ROZSYPÁNÍ).Tuto normu si stanovuje sama ÚJ
4.NA STANOVENOU NORMU-ÚČTUJÍ SE STEJNĚ JAKO MANKA ZAVINĚNÁ.

 

Inventarizační komise

– Inventarizaci provádí inventarizační komise,nejčastěji 3čh,kterou jmenuje vedení ÚJ.
– Komise by měla být složena z nezávislých osob.
– Komise provádí inventarizaci na základě inventurního soupisu a o inventarizaci sepíše inventarizační zápis(podpisy).
– Inventarizační rozdíly jsou zaúčtovány a tím je srovnán skutečný stav se stavem účetním.
– Manka u zásob mohou být předepsána k náhradě zaměstnancům (rozhoduje o tom vedení ÚJ)


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!