Jak daleko sahá historie státních maturit? 90. léta!

Historie státních maturit započala už v 90. letech, kdy se začaly objevovat první diskuze na popud OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development).

U_libeňského_zámku,_gymnázium
commons.wikimedia.orgpublic domain – qperello, Alberto G

Na konci devadesátých let tak vznikl první model. Jednalo se přípravný krok jménem Sonda maturant, do kterého se zapojilo 80 000 studentů (maturantů na gymnáziích, středních odborných školách, integrovaných středních školách a učilištích s maturitou). Testovány byly obecné studijní předpoklady, český jazyk, cizí jazyky (Aj a Nj) a matematika.

V roce 2000 následoval první pokus o uzákonění státní maturity, neúspěšně. Nicméně o čtyři roky později byly nakonec schváleny v pozměněné podobě a s plánovaným spuštěním ve školním roce 2007/2008.

Jak dobře víme, na státní maturity jsme si museli počkat mnohem déle, byly totiž znovu upraveny a odsunuty, poté opět znovu upraveny a posunuty. Přibyly například dvě úrovně obtížnosti se svobodnou volbou úrovně. Následovalo další tradiční odsunutí a konečně zahájení Maturitní generálky v roce 2010, která otestovala organizační a logistický průběh.

V roce 2011 byly státní maturity poprvé ostře spuštěny a beze změny vydržely až do roku 2012. Od roku 2013 máme totiž pouze jednu obtížnost.

 

Zdroje: SCIO.cz (Předběžná souhrnná zpráva testování žáků maturitních ročníků SŠ, CERMAT (Maturitní zpravodaj 14/2012)


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!