Ústava ČR – maturitní otázka

Ústava ČR = základní zákon státu s nejvyšší právní silou – veškerá nařízení, zákony, vyhlášky, mezinárodní smlouvy… musí být v souladu s ústavou – v případně pochybnosti může být zákon navrhnut k přezkoumání Ústavním soudem, který rozhodne o ústavnosti zákona (zda je či není v souladu s ústavou)   Části ústavy 1) Preambule = slavnostní prohlášení, odkaz na historií, kulturu, připomenutí evropských […]
Continue reading…

 

Sociologie jako věda – maturitní otázka

Předmět sociologie společnost = organizované seskupení lidí, v určitém vzájemném vztahu – její fungování, struktura, vazby, vývoj a pokrok sociální jevy = způsoby jednání, myšlení, existující mimo jedince sociologické pojetí člověka a společnosti sociální vztahy = vzájemné souvislosti a ovlivňování sociálních subjektů studium člověka jako přírodní bytosti   Charakteristika pojmu sociologie Z lat. societas = společnost, z řec. […]
Continue reading…