Kartografie – maturitní otázka

Tuto otázku na téma kartografie nám zaslala Veronika Valková, další podobné najdete v kategorii zeměpis zde:

 

KARTOGRAFIE

 • Věda zabývající se tvorbou a zpracováním map
 • Mapa = zmenšený obraz Země
 • Používá se měřítko = poměr
 • Globus = zmenšený model země

 

Obsah mapy

 • Výškopis – vyjadřuje nadmořskou výšku, kóty (označení výšky), vrstevnice, barevnou hypsometrii (škálu)
  • Vrstevnice – čára na mapě, která spojuje místa se stejnou nadmořskou výškou
  • Spádnice – kolmice na vrstevnici
  • Hloubnice (izobáta) – spojuje místa se zápornými výškami
  • Hypsometrie = barevná škála, barevně zobrazuje výšky
  • Šrafování, stínování
 • Polohopis – znázorňuje vzájemnou polohu objektů zemského povrchu v horizontálním směru, používají se mapové značky
  • Bodové značky – výškové body, důležité budovy, města, nerostné suroviny
   • Geometrické (čtverec – černé uhlí, trojúhelník – ropa)
   • Písmenkové (Au – zlato)
   • Číslicové (nadmořské výšky)
   • Symbolické (hrady, zámky, lázně…)
  • Čárové značky – hranice, vodní toky
   • Plná, přerušovaná, čárkovaná, dvojitá
   • Barevná (řeky, hranice…)
   • Izolinie – spojuje stejné hodnoty
    • Izoterma – teploty
    • Izobara – tlak
    • Izohyeta – srážky
   • Pohybová čára – znázorňuje směr pohybu (mořské proudy)
  • Plošné značky zahrady, lesy, pouště
   • Kartogram – hustota osídlení, vyjadřuje kvantitu děje
   • Kartodiagram – věkové složení obyvatelstva, vyjadřuje kvalitu děje

 

Dělení map

 • Podle obsahu
  • Obecně geografické – přehledy map s malým měřítkem, většinou atlasy, znázorňují velké územní celky (atlas, politická mapa..)
  • Speciální, tématické – zobrazují speciální vlastnosti jevů (synoptická mapa pro předpověď počasí)
 • Podle měřítka
  • Topografické (velké) – do 1:200 000 podrobná
  • Střední – 1:200 000 – 1:1 000 000
  • malé – nad 1:1 000 000
  • plány – 1: 5000 , 1:500 velmi podrobná
  • atlasy – soubory map (atlas obyvatelstva, školní atlas, atlas světa, vojenský atlas)
 • podle vzniku
  • originální – vznikají měřením v přírodě
  • odvozené – bez terénního měření

 

Důležité pojmy

 • generalizace = zjednodušení
 • nejstarší mapy tvořili Erathosthenes a Komenský
 • planimetr – přístroj k měření plošného obsahu
 • GPS – elektronická navigace
 • Křivkoměr – používá se k sčítání a odčítání délek na mapě
 • Fotogrammetrie – letecký snímek povrchu
 • Azimut – pochodový úhel mezi severem a místem, kam chci jít
 • Exonyma = slova, která jsou běžneji používaná, než jejich pravý název (Wien = Vídeň, Paris = Paříž)
 • Choronyma = názvy vodorovných částí souše (světadíly, ostrovy…)
 • Toponomastika = nauka o zeměpisných názvech


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!