Kartografie – zeměpis

 

   Téma: Kartografie

   Předmět: Zeměpis

   Zaslal(a): h.ruza

 

KARTOGRAFIE

MAPA = menší, zkreslený, zjednodušený model povrchu Země

 • měřítko, legendu, popis, polohopis, výškopis

 

Vývoj:

 • pravěk
  • loviště, řeky
 • středověk
  • Babylon/ Evropa, Asie, Afrika
 • novověk
  • námořní plavby – síla větru, mořské proudy
  • vojenské mapování od 18. století

 

Měřítko mapy

 • poměr zmenšené délky ke skutečnosti

rozdělení:

 • mapy malého měřítka – 1 : 1 000 000 (ČR, velmi zkreslené)
 • mapy středního měřítka – 1 : 100 000 (turistické mapy, zkreslené)
 • mapy velkého měřítka – 1 : 1 000 (katastrální, podrobné)
 • nejzkreslenější jsou póly (1 bod vs široké pásmo)

 

Nelze realisticky přepsat kouli na rovinu.

 • přesvícení na rovný papír
 • válec – sklon rotace (rovník nejpřesnější), poté z vrchu (póly a poledníky)
 • kužel – rovnoběžky, nějaká kružnice

 

Orientační body/ čáry – souřadnice

 • zeměpisná šířka: 0-90°
 • zeměpisná délka: 0-180°

 

Vrstevnice

 • spojnice míst se stejnou nadmořskou výškou
 • určuje sklon terénu
 • dříve šrafura
 • Komenského mapa Moravy – orientovaná na jih, 3 kopečky – hory


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!