Prima sezóna – rozbor knihy a čtenářský deník

Kniha: Prima sezóna

Autor: Josef Škvorecký

Přidal(a): Petra Sokolová

Zasláno na Studijni-svet.cz   –   Více rozborů na Rozbor-dila.cz

 

 

– Literární druh: Epika

– Literární žánr: Povídka

– Literární forma: Próza

– Literární směr: 2. polovina 20. století, exilová literatura

– Téma: Danny, student gymnázia, popisuje své příběhy – život mladých lidí za války, autobiografické prvky

– Kompozice: Text je rozdělen do 6 kapitol. V každé z nich vystupuje sukničkář Danny, který líčí své první milostné zážitky, pokaždé svádí jinou dívku a pokaždé neúspěšně.

 

Zimní příhoda

Dannymu se na gymnáziu líbí dvě dívky Irena a Marie. Obě měly chlapce, ale jednou se pohádali a Danny měl naděje na schůzku s Irenou i Marii. Byl chytrý a dohodnul si schůzku s Irenou na sobotu a s Marií na neděli. Všechno probíhalo tak jak mělo. V sobotu šel na schůzku s Irenou, pozvala ho k sobě domů, jelikož její otec měl být déle v práci. Ale vše se pokazilo poté, když si Irena uvědomila, že nezatáhla roletu a její otec přišel dříve, protože mu někdo volal, že Danny mu osahává dceru. Zbytek večera byl Danny nucen strávit nad příklady z matematiky. Druhý den schůzka s Marií. Ta se ale nakonec neuskutečnila, protože jak se ukázalo, Marie ho viděla v sobotu u Ireny, protože byla na návštěvě u tety, která bydlela naproti v domě. A Danny skončil zase sám.

„Ahoj, duše!“ pozdravil jsem ji.

„Ahoj,“ řekla, dost upjatě.

„Co že deš tak sama?“

„To se nesmí?“

„To se nemá,“ řekl jsem a nabídl jsem své služby. „Doprovodim tě.“

„Dnes užs jednu doprovázel, ne? Mám dojem.“

„Já? Jaks na to přišla?“

„No copak tady asi děláš? Vždyť tady nebydlíš. Nebo bydlíš?“

„Byl sem v Bílovsi pro vostrou vodu.“

„Jo? A kde jí máš?“

Nojo. Žádnou jsem neměl.

„Zapomněl sem jí tam,“ řekl jsem pohotově, „protože sem tam myslel na tebe. Kudy chodim, tudy natebe myslim.“

„Dybys nepovídal,“ řekla.

 

Májová kouzelnice

Karla-Marie Weber – dívka z Lince a bydlí ve vile strýce dirigenta Obržálka. Danny si myslí, že je to kouzelnice, umí měnit šaty a umí čarovat, musí ji slíbit (svou krví), že bude milovat jen ji v měsíci Máji a nesmí ji políbit, jinak by zemřela. Jednoho dne byl Danny pozván k Karle-Marii Weberové domů, políbil ji na rty, ona „umře“ zjeví se mu „duch“ sestra. Poté zjistí, že to jsou dvojčata a že si z něho udělaly srandu.

 

Vyhlédl jsem, a v paprscích zapadajícího slunce kráčel pod náma po plhovském náměstí der Rattenfänger von Kostelec, teda, a hrál na třpytící se flexatón . . . Dinah, I´d wander to China . . .

„Das ist ganz magisch,“ řekla holka. „Aber wo hat er die Flöte?“

Pohlédl jsem na ni, ona na mě.

„Slečno – “ řekl jsem.

„Ach promiňte,“ řekla česky. „Já jsem zapomněla,“ řekla úplně česky česky.

„Slečno, já –“

Čuměl jsem na ni, a měl jsem ten pocit. Že jsem na Měsíci, že jsem po tom baňatém stínu věže, v které bývala hladomorna –

„Copak?“ pravila medově a česky.

„Já – to sem teda úplně nebo co – ale dyť vy ste před pěti minutama měla –“

 

Postavy

Danny Smiřický: Hlavní postava v celém díle. Nepoučitelný sukničkář, který má plnou hlavu holek. Ale jeho pokusy vždy končí tragicky. Nedělá mu problém domluvit si rande se dvěma dívkami a oběma tvrdit jak je miluje. Snažil se vždy dívky ukecat. Jinak je to nadaný muzikant a ochotník v divadle. Postava je částečně autobiografická

Irena: dcera pana Rady, velká láska Dannyho

Marie Dreslerová

Karla, Marie Weber: dvojčata, se smaragdovými oči, dělají si z Dannyho srandu

Rosťa Pitterman: maluje portréty všech dívek ve vesnici, miluje Marii Dreslerovou

Alena: mladší sestra Ireny, miluje Dannyho

Kristýna Nedoložilová: krásně umí tančit charleston

 

Literárně historický kontext

– 60. léta 20. století = doba uvolněné politické situace

– Kulturní a hospodářské styky se Západem

– Vlna románů vracejících se k druhé světové válce

– V 70. – 80. letech se literatura rozděluje na 3 skupiny – exilová, samizdatová, oficiální

– Škvorecký patřil do exilové: emigroval do Toronta, kde založil vydavatelství českých knížek Sixty-Eight Publishers, jeho žena byla spisovatelka Zdena Salivarová

 

Kompozice

6 kapitol, které na sebe navazují

Vypravěč: Ich-forma, Danny

Slohový postup: chronologický (Od zimy do podzimu)

Typ literatury: krásná (umělecká)

Slohový útvar: vyprávění

Slovní zásoba: psáno nespisovně, studentským slangem, hovorová (matiky, gympl, fotr, vobrázku, študovat), obecná čeština, vyskytují se vulgarismy (idiot, vysral se)

 

Stylistická charakteristika textu

– Jazyk není složitý

– Jazykové prostředky: dialogy, monology, přímá řeč

– Nepřeložená německá a anglická slova (souvětí)

– Celá kniha je doprovázena citáty např. Jaroslava Seiferta, Miloše Formana, …

– Každá kapitola je členěna na dějové úseky

– Objevují se zde vtipná jména: důstojný pan Meloun, pan profesor Stařec

– Autor nevstupuje do děje, vše komentuje Danny svým chápáním

 

Josef Škvorecký (1924 – 2012)

– Narodil se v Náchodě ten to motiv se objevuje v knihách

– Působil jako učitel a překladatel

– Patřil k nejvýznamnějším českým poválečným prozaikům

– V mládí měl rád jazz, stejně jako jeho hrdina Danny Smiřický

– 1969 emigroval do Toronta, kde působil jako univerzitní profesor

– Se svou manželkou založili exilové nakladatelství 68 Publishers

– Vydávali díla exilových a doma zakázaných autorů, včetně vlastní tvorby

– Danny smiřický nebyl hlavní postavou jen v tomhle díle, ale také například v románu Zbabělci, nebo Tankový prapor


Další podobné články na webu:

1 komentář u „Prima sezóna – rozbor knihy a čtenářský deník“

Komentáře nejsou povoleny.

error: Content is protected !!