Schopnosti a motivační vlastnosti osobnosti

 

   Otázka: Schopnosti a motivační vlastnosti osobnosti

   Předmět: Psychologie

   Zaslal(a): Jitka Fuksova

 

SCHOPNOSTI OSOBNOSTI

Vlastnosti, které umožňují naučit se a úspěšně vykonávat určité činnosti.

např. organizační, komunikační schopnosti

 

Základní druhy:

– vjemové -percepční =vnímání, např. hudebník –  tóny, malíři  – barvy

– psychomotorické – např. pohybové sestavy

– intelektuální – rozumové, řešení problému

– sociální (společenské), umět jednat s lidmi

– umělecké atd. …

Schopnosti nejsou vrozené, vznikají a rozvíjí se v činnosti na základě vrozených

vloh.

 

Vlohy – dispozice

– jsou dědičností získané předpoklady

 

Nadání

– schopnosti, které umožňují dosáhnout nadprůměrných výsledků

 

Talent

– vysoce rozvinutá schopnost

 

Genialita

– mimořádně rozvinutý talent

 

MOTIVAČNÍ VLASTNOSTI

Jsou to vlastnosti, které mají určitý cíl.

 

Motivace

– pohnutka jednání člověka, např. pochvala

 

Zájmy

– zaměřenost na určitou oblast, např. kultura, sport…

obohacují, rozvíjíme se, aktivní odpočinek

 

Potřeby

– je pociťovaný nedostatek nebo nadbytek něčeho…

uspokojení nižších potřeb umožňuje a vyvolává potřeby vyššího stupně

 

Maslowa pyramida

  1. základní tělesné potřeby – Jídlo, spánek
  2. potřeba bezpečí a jistoty – zaměstnání, finanční, fyzická, rodina, zdraví
  3. potřeba sounáležitosti – sociální-mezispolečenské, potřeba lásky,
  4. potřeba uznání, úcty
  5. potřeba seberealizace -růstové potřeby


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!